Förslag på skyskrapa i Eskilstuna

Att Eskilstuna får en ny, stor arena och ett allsvenskt herrlag i fotboll från och med i vår, är två symboliska attraktionsobjekt för den stolta fristaden. Vad som tycks vara ytterligare ett försök till ett sådant objekt är Jari Puustinens skyskrapeförslag. Puustinen föreslår en skyskrapa med obestämt våningsantal som ska byggas på parkeringsplatserna McDonalds och gamla Folket. I skyskrapan vill kommunalrådet inhysa bostäder, kontor och handel, som centrala Eskilstuna är i behov av, enligt Puustinen. Dessa nya attraktionsobjekt kommer bidra till den skinnömsning av Eskilstuna som är nödvändig för att locka till sig en resursstark och konsumtionsbenägen medelklass. Och med detta kommer kommunkassan växa tack vare ökade skatteintäkter. Men i blomstrande trädgårdar finns vassa tistlar.

Med detta bygge kommer ett annat, oavsiktligt bygge, att utökas ytterligare. Det är de vallgravar mellan prioriterad stadskärna och bortglömda ytterområden. Invånarna i de eftersatta förorterna kommer uppleva dessa satsningar som satsningar på en värld som de själva inte tillhör. Med sviktande skolor, undermåliga bostäder, en allt högre arbetslöshet och ett mer oroligt klimat utomhus, är det svårt att se en skyskrapa som en läkande ingrediens åt dessa problem.

Debatten om bostadsbyggande är het, många fler hyresrätter behövs. Eskilstunapolitikerna borde prioritera byggandet av dessa. Låt dessa hyresrätter bli objekt av symbolisk innebörd för de bostadslösa, för studenterna, för förortsborna, för pensionärerna. Glöm inte dessa grupper när ni ömsar skinnet på vår stad.

You May Also Like