Ett självspelande piano

Blott glödlampor i ett rum är vi,
som byts ut om vart annat

Det finns ingen historia,
inget före och efter

Äpplen faller och bildar en obruten mönsterrad

Isar lossnar,
högtider firas

Allt förlöper,
och kan inte hindras

Allt är toner,
på ett självspelande piano

Människan?
överflödig

Pianot spelar ändå

—Linus Bouvin

You May Also Like