Stadsdelen Årby i Eskilstuna klassas numera som ”ett utsatt område” – det efter den senaste tidens skjutningar och våldsbrott… (Foto: Polisen)

Eskilstuna: Årby klassas nu som ”utsatt område”

2023 års lägesbild för kriminell påverkan på lokalsamhället visar att problemnivån i utsatta områden är fortsatt hög. I Polisregion Öst (där Eskilstuna ingår) har tre områden bedömts på annat sätt än tidigare år – två av dem ligger i Eskilstuna.

Lägesbilden för kriminell påverkan i samhället är ett verktyg för Polisen för att kunna delge sin bild och skapa förutsättningar för Polismyndigheten och andra aktörer att själva och i samverkan kunna arbeta för att förbättra situationen och minska den brottsliga påverkan i området. I Polisregion Öst bedöms inte längre Lagersberg i Eskilstuna vara ett utsatt område. Årby bedöms däremot nu ha en högre nivå av utsatthet än tidigare, och bedöms numera som ett utsatt område.

– Det är oacceptabelt att människor inte ska kunna känna sig trygga där de bor i Sverige i dag. Mycket av det våld vi ser i offentliga miljöer har koppling till utsatta områden. För att komma till rätta med vålds- och narkotikaproblemet i samhället är det viktigt att vi fortsätter vända den här utvecklingen, och det kan vi bara göra tillsammans. Polis, kommuner, näringsliv, föreningsliv, fastighetsbolag och andra viktiga samverkanspartners, alla behöver ta sitt ansvar och bidra med sin kompetens, säger Christian Winkler, chef för Underrättelsesektionen i Polisregion Öst.

Christian Winkler, Polisen

Att skapa lägesbilden är ett omfattande arbete som pågår över tid. Inhämtningen sker i samverkan mellan polis, kommun, fastighetsägare och andra aktörer. I det här fallet avser lägesbilden perioden maj 2021 till mars 2023. Problemen med kriminell påverkan på lokalsamhällen som beskrivs i lägesbilden är inte den enda polisiära utmaningen som finns på lokal nivå, utan detta är en del av en större och mer komplex bild, menar Polisen.

Lagersberg inte längre utsatt

– Vi ser en positiv utveckling i Lagersberg och har gjort så under flera år. Den kriminella påverkan i området är numera låg, och vi bedömer därför inte längre att Lagersberg är ett utsatt område. Polisen, Eskilstuna Kommun och inte minst skolan i området, föreningar, det lokala näringslivet och boende i Lagersberg, har gjort stora insatser för att få till den förändringen. Det finns fortfarande utmaningar i området, exempelvis med narkotikahandel, och därför måste alla tillsammans fortsätta arbeta aktivt och långsiktigt, säger Oscar Nissfolk, chef för lokalpolisområde Eskilstuna.

Oscar Nissfolk, Polisen

Årby går åt fel håll

– De senaste åren har Årby drabbats av flera skjutningar och våldsbrott, vilket självklart påverkar tryggheten för boende och verksamheter i området. Vi bedömer att situationen är allvarlig i Årby, och vi jobbar stenhårt för att slå tillbaka mot den organiserade brottsligheten och den konflikt som har drabbat Årby den senaste tiden. Det finns inga snabba åtgärder för att vända utvecklingen, det är ett långsiktigt och aktivt arbete från polis, kommun, lokalsamhälle och boende. Alla drabbas och påverkas, men alla kan också bidra till en förändring, menar Oscar Nissfolk.

En del av Årby – I bakgrunden skymtar Årbyskolan som nyligen infört passersystem för eleverna för att öka säkerheten…

Tidigare nu i veckan vann Årby den mindre smickrande tävlingen ”Sveriges fulaste parkeringsplats”.

Läs också:

Eskilstuna: Trygghetsvandringar i Lagersberg/Råbergstorp

Trygghetsfrågor högt prioriterat – Förnyad samverkan i Eskilstuna

You May Also Like