Är Centralstationen i Eskilstuna en trygg plats? Går det att göra den bättre?

Forskarna vill göra tågstationerna tryggare

Just nu pågår ett forskningsprojekt som ska undersöka resenärernas upplevelse av otrygghet i och vid tågstationer och under tågresor. Projektet genomförs av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Södertörns Högskola.

Eskilstuna är en av 28 städer som är med i projektet, och forskningens resultat ska förhoppningsvis kunna hjälpa Eskilstuna Kommun vid en framtida ombyggnad av Centralstationen i Eskilstuna.

Projektet syftar till att undersöka i vilken omfattning resenärer upplever otrygghet vid tågresor, vilka eventuella problem de stött på, inklusive erfarenheter av brott. Resultaten förväntas sedan ge upphov till säkerhetsinsatser i tågtrafiken.

Kan handla om flera åtgärder

Det kan handla om allt från att förbättra belysningen i och kring tågstationerna och sätta upp fler övervakningskameror till att sätta in fler tågvärdar och väktare. Det handlar också om själva utformningen av tågstationerna i sin helhet. Detta är viktigt att ha med sig när man bygger om eller bygger nya pendel- och tågstationer i framtiden.

Man behöver ju inte vara tågresenär bara för att man vistas kring Centralstationen i Eskilstuna. Många använder dagligen gångtunneln mellan Centralen och stadsdelen Nyfors när man ska förflytta sig. En mörk höstkväll kan det kännas olustigt att gå genom tunneln när det är glest med folk i rörelse.

För att få veta vad tågresenärerna anser om tryggheten kommer forskarna nu att samla in enkäter under juni och juli. Men man kommer även att använda informations från bland annat Polisens databas. I dessa databaser kan man se vilken typ av brott olika resenärer kan ha utsatts för.

Alla kan delta i enkäten

Vem som helst är välkommen att delta i enkäten. Enkäten hittar man på Trygg Station. Enkätundersökning är en del av ett forskningsprojekt som leds av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i samarbete med Södertörns Högskola och finansieras av Trafikverket.

(Samtliga bilder är tagna i och kring Centralstationen i Eskilstuna)

Läs också:

Polisen genomför trygghetsmätning i Eskilstuna

You May Also Like