Övervakningskameror blir allt mer vanliga i vårt samhälle – vare sig vi vill det eller inte. Nu har det kommit en ny form av teknik – AI-kameror…

Kan bli aktuellt med AI-kameror i det offentliga rummet i Eskilstuna

Det finns planer på att sätta upp AI-kameror i Eskilstuna – alltså en form av intelligenta kameror. Det rapporterar SVT Sörmland idag. Kamerorna ska själva kunna larma vid exempelvis brand och sjukdomstillstånd, men också vid ett misstänkt pågående brott.

Målsättningen är att på detta sätt öka tryggheten i Eskilstuna genom att räddningspersonal och polis snabbare ska kunna agera vid olika händelser.

Fristadstorget i centrala Eskilstuna är ett exempel på en plats som mycket väl kan komma att få den nya typen av övervakningskameror inom en snar framtid – men även ute i de olika stadsdelarna kan det bli aktuellt…

Josefine Helleday (S) är kommunalråd i Eskilstuna med ansvar för trygghetsfrågor och ordförande i Trygghetsberedningen.

Josefine Helleday.

– Vi måste göra allt vi kan för att motverka brottsligheten i Eskilstuna, säger hon till SVT Sörmland.

Beslut fattas i höst

Det definitiva beslutet om så kallade AI-kameror i Eskilstuna fattas dock inte förrän någon gång i höst.

AI är en förkortning på “artificiell intelligens” – ett ämne som blivit allt mer debatterat.

Läs också:

Polisen genomför trygghetsmätning i Eskilstuna

You May Also Like