Erdoğans krigsmakt inledde i natt terrorbombningar i Rojava

Som väntat har nu Turkiets krigsmakt inlett ett nytt angrepp mot det kurdiska självstyret i norra Syrien. Att ett angrepp och en ny invasion med åtföljande nya annekteringar och folkfördrivningar har planerats är något som från Turkiets sida öppet meddelats omvärlden under det senaste halvåret.

Turkiets regering beskriver nu bombangreppen, bland annat mot staden Kobane, som en inledning på en “vedergällning”.

Det Erdoğans regering håller fram är det bombattentat i centrala Istanbul som för en vecka sedan orsakade att åtta människor miste livet och många ytterligare skadades.

Seriösa bedömare har haft svårt att ta den turkiska regeringens anklagelse på allvar, vilken går ut på att att  rojava-kurdiska partiet PYD (Demokratiska unionspartiet) och dess milis YPG skulle ligga bakom bakom bombattentatet.

PYD – som är ett sekulärt, internationalistiskt, socialistiskt och feministiskt parti – har kategoriskt och kraftfullt tillbakavisat anklagelserna. Inte bara PYD – utan också många andra – har istället påpekat att bombattentatet sannolikt var ett så kallat false-flag-dåd. Det vill säga att kretsar inom den turkiska fascistiska högern och säkerhetstjänsten MIT lät detonera bomben för att skapa en direkt “anledning” till en ny invasion i Rojava.

Från den turkiska säkerhetstjänsten har det hävdats att man genom förhör av en för dådet gripen kvinna fått information om att bombdådet planerades i Kobane i Rojava; en uppgift som visserligen av en del medier okritiskt förmedlats vidare, men som seriösa och insatta bedömare inte har fäst någon tilltro till. Den turkiska nationalistiska och fascistoida ytterhögerns och den turkiska säkerhetstjänstens historia är späckad med blodiga false-flag-dåd. Vilka utförts inom ramen för det redan på 50-talet av NATO:s och USA:s etablerade och hemliga så kallade Stay-Behind-nätverket – ett nätverk vars existens började grävas fram och definitivt avslöjas, i Turkiet såväl som i andra länder i Europa, först på 90-talet.

Turkiet har i samband med tidigare angrepp mot det till Turkiet gränsande kurdiska självstyret haft islamistiska väpnade grupper i släptåg.

– Kobane, staden som besegrade IS, drabbas nu av de turkiska ockupanternas bombardemang, kommenterade PYD:s talesperson Farhad Shami nattens angrepp.

Också andra städer bombades under natten. Från Turkiets sida talas om att “vedergällningen inletts”. Vilket torde innebära att vad som skett i natt är inledningen till den nya invasion som eFOLKET i veckan förutspådde.

En rad frågor infinner sig nu vad gäller hur den svenska regeringen kommer att reagera.

Kommer man att stoppa den nyligen upptagna militära exporten till Turkiet? En export som stoppades i samband med Turkiets tidigare angrepp på Rojava.

Kommer man att avbryta förhandlandet med Erdoğan?

Svaret på dessa frågor är förmodligen nej, eftersom – såsom Sveriges utrikesminister, liberalen Tobias Billström, uttryckt det – “Nato-processen är överordnad allt annat”.

Men hur kommer Socialdemokraterna att ställa sig nu?

Från det hållet har man ju hävdat att beskyllningen mot PYD för att vara ”terroristiskt” är falsk. Istället har man i ett dokument från november 2021 hyllat PYD och YPG. Kommer man nu i riksdagen kräva att vapenexporten, som man själv i regeringsställning skandalöst nog beslutade om att återuppta, omedelbart avbryts?

Och kommer man att kräva att förhandlandet med Erdoğan avbryts?

eFOLKET har talat med en i Sverige bosatt person som står PYD nära. De informationer han fått innehåller uppgifter om att förutom Kobane har städerna Qamişlo, Shahba och Derik drabats av de turkiska terrorbombningarna. Två sjukhus har bombats.

Vår sagesman, vars namn vi, på grund av det i Sverige pågående flyktingspionaget från den turkiska säkerhetstjänstens sida, väljer att inte ange, har också fått information om att den turkiska krigsmakten inlett kraftiga angrepp mot kurdiska områden i norra Irak.

You May Also Like