En skräckslagen ung syrisk flyktingkvinna, som de turkiska myndigheterna påstår heter Ahlam Albashir visas redan några timmar efter bombdådet upp för världen. Gripandet av henne filmades i bästa hollywoodstil. I filmen framgår det att man i hennes rum “påträffade” ammunition, en pistol, sedelbuntar och guld. Strax “erkände” den unga kvinnan att hon utbildats av YPG ich skickats till Istanbul för att utföra bombdådet.

Plan på nytt militärt angrepp är bakgrunden till Erdoğans bluff

Få något så när insatta och seriösa bedömare lär sätta någon som helst tilltro till den turkiska regeringens påståenden om att bakom bombdådet på gågatan Istanbul låg det Rojava-kurdiska partiet PYD och dess milis YPG.

Ordern om dådet kom från Kobane, Rojavas huvudstad, hävdar den turkiska regeringen. Och nu ska hämnd utkrävas.

Under det senaste halvåret har Erdoğan upprepade gånger meddelat att en ny invasion av det till Turkiet gränsande Rojava är förestående – liksom nya annekteringar. Det är naturligtvis nu mot den bakgrunden som beskyllningarna mot PYD ska förstås.

PYD (Demokratiska unionspartiet) har med eftertryck tillbakavisat den turkiska regeringens påstående att organisationen ligger bakom bombdådet. PYD har aldrig genomfört någon väpnad aktion i Turkiet, och att angripa oskyldiga civila vore något för organisationen främmande.

Salih Muslim, PYD:s ordförande har indignerat och med kraft tillbakavisat den turkiska regeringens beskyllning.

Den turkiska regeringen har också i samband med beskyllningen mot PYD/YPG nämnt den Turkiet-kurdiska organisationen PKK (Kurdistans arbetarparti), med vilken det socialistiska PYD har en politisk koppling. Även PKK har kraftfullt tillbakavisat Erdoğan-regimens påståenden.

Alla seriösa bedömare bedömare är överens om att en terrorbomb mot civila inte överensstämmer med PKK:s metoder. Den före detta svenske Turkietambassadören Michael Sahlin har i en Expressen-intervju sagt att han anser att tillvägagångssättet pekar i riktning mot IS.

Det står ju dessutom klart att varken PYD eller PKK skulle ha något som helst begripligt motiv till att låta detonera en bomb på en gågata.

Att däremot IS eller någon annan extrem islamistisk gruppering skulle ha intresse av att ge Turkiet argument för angrepp mot Rojava, och det sekulära, socialistiska och feministiska PYD, är uppenbart. Att inte förövarna tagit på sig dådet skulle då i detta fall kunna förklaras med att man velat ge den turkiska regeringen möjlighet att spela ut PYD/PKK-kortet.

Och det är ju precis det Erdoğans regering nu gjort.

Men den turkiska regeringen kan också ha agerat helt på egen hand. De turkiska myndigheternas påstående att man gripit en ung syrisk kvinna som ska ha placerat ut bomben, och att denna kvinna, Ahlam Albashir, sagt att hon utbildats av PYD:s milis YPG och beordrats att utföra dådet betyder hursomhelst att man valt en politiskt passande lögn. Att IS och/eller någon av de med den turkiska regeringen allierade islamistiska grupperingarna på något sätt är involverade kan inte uteslutas, men det är inte heller nödvändigt att det var så.

En kvinna springande i riktning bort från platsen där bomben detonerade strax senare, enligt turkiska polisen. Bilden från en övervakningsfilm. Av utseendet att döma kan den springande kvinnan vara den samma som polisen några timmar senare grep.

Ahlam Albashir, som kvinnan påstås heta, greps endast några timmar efter dådet. Aktionen filmades. I hennes rum “påträffades” lägligt nog guld, sedelbuntar, ammunition och en pistol. Vilket förstås också filmades.

I grannskapet greps ytterligare 46 personer, av vilka en del efter några timmar släpptes. Hur polisen så snabbt kunde lokalisera Albashir har inte framgått.

Albashir påstås i förhör omedelbart “erkänt” att hon utbildats av YPG. Och sänts över gränsen för att utföra sitt dåd.

“Ahlam Albashir” – skådespelerska eller offerlamm?

Den skräckslagna unga kvinnan visades sedan upp för medierna och världen. Erdoğan försäkrade att de skyldiga ska straffas.

En invasion i Rojava är därför förmodligen att vänta i närtid. Och med den nya annekteringar, folkfördrivning och etnisk rensning. Möjligen kommer Kobane denna gång att vara ett av målen.

Vad gäller gäller den unga kvinnan som kallats Ahlam Albashir vet vi inte om hon är en av den turkiska säkerhetstjänsten anlitad “skådespelerska” eller ett olyckligt offerlamm. Om det senare är fallet kommer hon att grundligt prepareras inför en rättegång.  Eller, kanske troligare, begå “självmord” i häktet innan någon rättegång hinner inledas.

You May Also Like