Foto: Pexels / English / Pixabay.

Washington Post och Der Spiegel: “Ukrainsk militär bakom sprängningen av Nord Stream”

Det anses nu klarlagt att de sex ukrainska sprängämnesexperter som chartrade segelfartyget Andromeda i september 2022 deltog i sprängningen av gasledningarna  Nord Stream 1 och 2. Fartyget utgick från hamnen i Rostock, och under den tid det befann sig i området där gasledningarna gick –nära Bornholm – utplacerades sprängmedlen av ännu inte identifierade förövare

Genom forskningar som genomförts gemensamt av journalister från Washington Post och Der Spiegel har det nu framkommit att starka misstankar om att en central person bakom planeringen av sprängningen var den ukrainske underrättelseofficeren Roman Chervinskyi.

Det förefaller också som att regeringen i Kiev nu inser att bevisningen som pekar på att sprängningarna av gasledningarna var en ukrainsk aktion är så snark att det nu för regeringen handlar om att skademinimera.

Chervinskyi sitter just nu häktad i Kiev, anklagad för att i sitt värv åstadkommit skada i samband med en misslyckad provokation riktad mot en rysk stridspilot. Samtidigt har frågan om Nord Stream ventilerats.

Men att Chervinskyi skulle ha varit ensam organisatör av sprängningarna betraktas i säkerhetskretsar som mycket osannolikt.

Den holländska militära underrättelsetjänsten varnade i en rapport i juni 2022 CIA om att en sprängning av Nord Steam förbereddes. Den ukrainska gruppen som förberedde sprängningen skulle enligt holländarna ha rapporterat direkt till den ukrainska generalstabschefen Valery Zaluzhny. Denne har senare till Washington Post förnekat att han skulle varit informerad.

Om hela den ukrainska regeringen var involverad i angreppet på gasledningarna är något som i dagsläget inte är bekant. Inte heller om USA, eventuellt tillsammans med en eller flera andra NATO-stater var involverade.

Uppenbart görs nu ansträngningar för att dra en linje som begränsar den misstänkta förövarskaran till Chervinskyi och de sex vid brottsplatsen seglande ukrainska agenterna – och kanske några till.

Den US-amerikanske undersökande journalisten Seymor Hersh har skrivit om att han har en tillförlitlig källa som bestämt hävdar att både USA:s krigsmakt och norska militära dykare var inblandade.

Lästips:

You May Also Like