Villy Soevndahl, Danmarks tidigare utrikesminister, i spetsen för kravet på Biden att häva blockaden.

Danmarks tidigare utrikesminister, tillsammans med andra politiker och personer, kräver slut på blockaden mot Kuba

Öppet brev till USA:s president Joe Biden från en grupp personligheter, politiker och organisationer i Danmark.  Förste undertecknare är Villy Søvndal (SF), tidigare dansk utrikesminister. Brevet är en appell om respekt för FN-stadgan, FN:s generalförsamling och internationell rätt.

Från Danmark önskar vi dig och Kamala Harris lycka till med tillträdandet som president och vicepresident.

Vi som undertecknar denna appell vill uttrycka våra förhoppningar om att USA under er ledning kommer att normalisera förbindelserna med Kuba och ta steg för att häva blockaden.

Det har varit smärtsamt och det har varit starkt provocerande att vara vittnen till den tidigare president Trumps Kubapolitik.

Människor i Kuba har lidit svårt av följderna av en lång rad skärpningar av USA:s blockad. Det är en politik som drabbat de vanliga kubanernas levnadsvillkor och det är en politik som drabbat många USA-medborgare med familjer i Kuba. Det har också drabbat tredje land – däribland Danmark- och dess förbindelser, handel, investeringar och samarbete med Kuba.

Blockaden borde ha varit hävd för länge sedan. Den är omänsklig, olaglig och improduktiv. Den skadar människor i och utanför Kuba, den bryter mot FN-stadgan och internationell rätt och den har inte uppnått några av de mål som den sägs syfta till.

Vi, undertecknare av denna appell, ser med sympati på de steg som dåvarande president Barack Obama och dåvarande vicepresident Joe Biden (!) tog mot en normalisering av förbindelserna mellan USA och Kuba, samt de administrativa lättnader av blockaden som genomfördes.

Vi har glatt oss när ni två – Joe Biden och Kamala Harris- under valkampanjen och efter valsegern har tillkännagivit att ni kommer att ändra USA:s Kubapolitik.

Enligt vår uppfattning är det bråttom att återupprätta den situation som rådde för fyra år sedan då Obama och Biden lämnade Vita Huset – och från den utgångspunkten gå vidare mot ett definitivt slut på blockaden, såsom en massiv majoritet av världens länder år efter år kräver av USA med sina resolutioner i FN:s generalförsamling.

Vi påminner om att 187 länder röstade för att häva blockaden vid den senaste omröstningen i november 2019, medan Trumps blockadpolitik bara fick stöd av två länder, förutom USA självt.

Undertecknat av:

 • Villy Søvndal (SF), tidligere dansk udenrigsminister
 • Ole Nors Nielsen, medlem af 3F’s hovedbestyrelse
 • Jørn Lehmann Petersen (S), regionsrådsmedlem Region Syd
 • Millo Sigurdsson, tidligere borgmester i Københavns Kommune
 • Sven Tarp, professor ved Aarhus Universitet
 • Karsten Hønge (SF) medlem af Folketinget
 • Pernille Frahm, tildligere medlem af Folketinget for SF
 • Ellen Ryg Olsen, forfatter og læge
 • Johannes Lind, pastor emeritur
 • Hans Nebel, pastor emeritus
 • Steffen Hjøllund, overlæge
 • Susanne Hansen, formand for servicegruppen 3F Randers
 • Claus Westergreen, formand for 3F BJMF i København
 • Jørgen Petersen, Kommunistisk Parti
 • Saime Bilen, Kurdisk Kvindeforening i Danmark
 • Aksel V. Carlsen, samfundsforsker Ph.D
 • Tove Jensen, foreningen DEMOS
 • Pedro Juarez, Patria Grande-gruppen i Danmark
 • Lars Bohn, talsmand for kampagnen Lula Livre i Danmark
 • John Graversgard, formand for Samarbejdet Arbejdere-Akademikere, Aarhus
 • Ivan Braad Mortensen, formand for Bygningsgruppen, 3F Midtjylland
 • Morten Rasmussen, næstformand for 3F Transport, Logistik og Byg, Aarhus
 • Sven-Erik Simonsen, formand for Dansk-Cubansk Forening på vegne af foreningens hovedbestyrelse

Cubavenner, Danmark 210120

Skab normale forbindelser til Cuba – Stop blokaden

Översättning: Zoltan Tiroler

Insändaren har tidigare (22/1) varit publicerad på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida.

You May Also Like