Bild: Pixabay.

Tillvarataga

Han var inte rädd för döden
bara lite undrande.

Han förstod
att han inte skulle känna
när kroppen skickades in i ugnen
men det var konstigt att tänka på
att det skulle klinga till av skruvarna
som hade fogat ihop benet efter olyckan
och som skulle kratsas fram ur askan
och tillvaratagas innan begravningen.

Han förstod
att det inte fanns något mer
som de skulle ta till vara
exempelvis så var själen
inte så lätt att fånga
och bevara.

—Lena Staaf

You May Also Like