Den psykopatiska makthungerns, den skamlösa förljugenhetens och den gränslösa girighetens symbios: Donald Trump och John Bolton. (Fotot hämtat från weelystandard.com)

Fördöm Trump-regeringens angrepp på Kuba, Venezuela och Nicaragua!

 Solidaritet med Kuba, Venezuela och Nicaragua!

UTTALANDE FRÅN SVENSK-KUBANSKA FÖRENINGEN

Svensk-Kubanska Föreningen fördömer USA-regeringens upptrappning av aggressiviteten mot Kuba och andra suveräna stater i Latinamerika.

• Vi fördömer president Trump och hans ministrars deklarationer att 1823 års Monroedoktrin ska ges nytt liv, dvs. att Latinamerika åter ska bli USA:s bakgård.

• Vi fördömer att USA:s regering ska tillämpa kapitel III i sin olagliga extraterritoriella Helms-Burton lag, och trappa upp sina hot och förföljelser av de som samarbetar med och bedriver handel med Kuba. USA:s blockad har redan kostat Kubas folk 934 miljarder dollar, i USA:s försök att tvinga fram en regim i Kuba som underordnar sig USA:s vilja.

• Vi fördömer USA:s sanktioner och flagranta statskuppsförsök i Venezuela och Nicaragua.

President Trumps nationella säkerhetsrådgivare Bolton kallar Kuba, Venezuela och Nicaragua för en “Tyranniets Trojka” och en “terrorismens triangel”. Trumps utrikesminister Pompeo upprepar att “alla alternativ ligger kvar på bordet”, dvs. ett direkt militärt hot. USA har redan under detta millennium drabbat Mellanöstern med förstörelse, pågående kaos i Libyen och en miljon döda i Irak. Sådan tragedi och sådant vanvett måste upphöra.

Vad är det i Kuba som Trumpregeringen föraktar så? Är det det faktum att Kuba har det bästa utbildningssystemet i Latinamerika, enligt Världsbanken? Är det för att Kuba är det land i Latinamerika där barnen har det bäst, enligt Rädda Barnen? Eller är det för att Kuba har kostnadsfri hälsovård för alla?

Vad är det i Venezuela som USA motsätter sig? Är det att utbildning från förskolan och upp till universitetsstudier är gratis? Är det att sedan Hugo Chavez valdes till president 1998 så har mer än två miljoner bostäder byggts för folket? Är det för att Venezuela i samarbete med Kuba har skapat hälsovård tillgänglig för alla? Är det för att vinsterna från Venezuelas olja satsas i folkets välfärd?

Vad är det i Nicaragua som Trump vill undanröja? Är det att lantborna har tilldelats jord? Från 2007, då Sandisterna åter valdes till makten, fram till idag, har jord delats ut till mer än 100 000 småbönder. Det finns mer än 5 000 kooperativ. Nicaragua är det enda landet i Latinamerika som producerar 90 procent av den mat det behöver, mycket litet behöver importeras. Under Somozadiktaturens tid hade storgodsägarna 80 procent av all jord. Idag är det 20 procent.

Istället för att trakassera världen, borde USA använda sina stora egna resurser för att lösa sina egna problem. Exempelvis den enorma användningen av knark och åtföljande död från överdoser. USA har den största fängelsebefolkningen i hela världen, mer än två miljoner; Av 100 000 invånare sitter 700 i fängelse 700. Bland världens rika utvecklade länder är USA sämst eller bland de sämsta när det gäller hälsa, matsäkerhet, livslängd, antal sjukhussängar, utbildning, valdeltagande. Våld mot kvinnor, mord, fetma i befolkningen, fattigdom finns i extrem omfattning i USA. USA spenderar lika mycket på sin militär som Kina, Saudiarabien, Ryssland, Storbritannien, Indien, Frankrike och Japan tillsammans. Enligt tidningen Guardian 21 januari 2019 visar databasen Fact Checker att USA:s president Trump ljuger hela tiden. Sedan han tillträdde har han yttrat 7 645 lögnaktiga eller vilseledande påståenden.

Svensk-Kubanska Föreningen uppmanar alla goda krafter att ena sig mot USA-regeringens agerande mot mänskligheten och kräva att USA följer internationell lag och respekterar Förenta Nationerna. USA:s regering måste respektera andra nationers suveränitet. I denna kamp sänder vi våra varmaste hälsningar till USA:s folk.

Solidaritet med Kuba, Venezuela och Nicaragua!

USA:s blockad mot Kuba och sanktioner och inblandning i andra länder måste upphöra!

Svensk-Kubanska Föreningen

26 april 2019

www.svensk-kubanska.se

You May Also Like