Bildskapare: harutmovsisyan / Pixabay.

Om utvisningar till Afghanistan – Öppet brev till Migrationsverket i Malmö: Vi kräver en omprövning!

Avsändare:

Ingrid Eckerman, grundare av nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Karin Fridell Anter, ordförande i Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar

Öppet brev till Fredrik Green, enhetschef Migrationsverket Region Syd

Ytterligare en skandal har drabbat Migrationsverket. Genom att inte på flera år behandla unga människors ansökningar om förlängt uppehållstillstånd för gymnasiestudier har man saboterat deras möjligheter att få permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. De hänvisas till att söka asyl – något som idag är mycket svårt att få för afghanska män, vilket de flesta är som omfattas av gymnasielagen.

Vi behöver en förklaring till hur detta kunde hända. Vi kräver också att Migrationsverket omprövar dessa beslut som har fattats på grund av Migrationsverkets tillkortakommanden och ge de drabbade de uppehållstillstånd de skulle ha fått om hanteringen gått rätt till.

Vi har tidigare känt till ett fåtal fall som har drabbats. Redan i januari uppmärksammade vi detta i Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Den granskning som gjorts av Dagens ETC 6.6.2024 visar att det kan röra sig om hundratals unga människor, och att detta uteslutande gäller Migrationsverkets kontor i Malmö.

I din kommentar 18.6.2024 visar du tydligt att du inte har förstått vad frågan gäller, och inte heller allvaret. Du hänvisar felaktigt till Migrationsöverdomstolen som i februari 2023 beslöt att den anställning som utgör grunden för det permanenta uppehållstillståndet ska finnas innan det tillfälliga uppehållstillståndet går ut. De berörda personerna hade sin anställning inom sex månader efter avslutade studier och har den fortfarande. Problemet är att ungdomarna aldrig fick det uppehållstillstånd som gav dem rätt att gå i gymnasiet och sedan arbeta. De var i princip papperslösa.

Gymnasielagen innebär tre processer:

* Man söker ett tillfälligt uppehållstillstånd på 13 månader för att söka och komma in på en gymnasieutbildning.
* Man söker förlängning som täcker gymnasieutbildningen enligt studieplanen plus sex månader då man ska skaffa jobb. Vid behov har man kunnat ansöka om utökad tid för studier.
* Man söker permanent uppehållstillstånd och ska få det om man inom sex månader efter examen har en fast anställning som uppfyller ett antal krav.

Varje förlängning kräver att man ansökt innan det gällande uppehållstillståndet gått ut.

För de här ungdomarna har förlängning enligt process 2 i Malmö blivit liggande obehandlad i 3 – 4 år.

När ungdomarna i god tro ansöker om permanent uppehållstillstånd (process 3) visar det sig att de inte har uppehållstillstånd.

Migrationsverket i Malmö har då valt, inte att först behandla process 2 som kom in först och därefter process 3, utan att över huvud taget inte fatta beslut för process 2. Då blir Migrationsverkets slutsats att de inte kan få förlängning enligt process 3, dvs. permanent uppehållstillstånd, eftersom de vid ansökningstillfället saknade uppehållstillstånd.

Som lekman kan jag undra om det över huvud taget är lagligt att vänta så länge med att fatta beslut att det inte bara är en olägenhet utan också omöjliggör att fatta beslut i lagens anda.

Med tanke på att handläggningstiden för process 3 är ungefär dubbelt så lång i Malmö som på övriga kontor, jämte den diskriminering av afghanska medborgare som advokat Malin Dahl berättar om i ETC-artikeln och som andra advokater och civilsamhället upplevt, vore det lägligt om du redovisar hur ni tänker arbeta för att liknande saker inte händer igen.

Det skulle också vara lämpligt att du visade lite mer empati med de unga människor som nu upplever sina liv förstörda – som, i stället för att få permanenta uppehållstillstånd i det land de sedan nio år ser som sitt, får inrikta sig antingen på tillvaron i talibanernas Afghanistan eller att börja helt från början i ett annat europeiskt land. Katastrofer och skandaler kräver mer än ”det är tråkigt”.

Dessa unga människor har rätt att få sina uppehållstillstånd.

Stockholm 28.6.2024

Ingrid Eckerman och Karin Fridell Anter

You May Also Like