Rekordstora löneskillnader – Näringslivets toppchefer drar ifrån ännu mera

LO har kommit med sin årliga rapport om löneskillnaderna mellan näringslivets toppchefer och vanliga arbetare.

Man har jämfört lönerna inom olika yrkesgrupper med vd:arna på näringslivets 50 största företag sett till antalet anställda.

1980, då skillnaderna var som lägst, gick det 10 industriarbetarlöner på en vd-lön.

År 2020, som den senaste rapporten gäller, är skillnaden 65 gånger. Genomsnittslönen för en vd är alltså 65 gånger högre än industriarbetarens lön.

För några andra yrkesgrupper ser det ut så här:

Yrke Näringslivstopparna (antal arbetarlöner)
Städare 86,3
Undersköterskor i hemtjänst och äldreboende 71,4
Målare 63,6

År 2020 var medianinkomsten för verkställande direktörerna på dessa 50 största företag cirka 18 miljoner kronor.

LO:s ordförande Susanna Gideonsson är upprörd över siffrorna, särskilt i ljuset av att 2020 var det året då pandemin bröt ut:

“Klyftorna visar också vad vi har för samhälle. Om en elit har så mycket tappar de kontakt med hur vanligt folk har det. De fattar beslut som rör tusentals andra. Lever man då i olika verkligheter leder det till ett ojämlikt samhälle”, säger Susanna Gideonsson till tidningen Arbetet.

Till Arbetet säger Sussanna Gideonsson också:

“Vi vill höja kapitalskatten. Vi måste få ett system där kapitalinkomster skattas minst lika hårt som arbetsinkomster”.

Susanna Gideonsson är, förutom ordförande för LO, även ordinarie ledamot i den socialdemokratiska partistyrelsens verkställande utskott. Därmed har hon nära förbindelser med regeringen och kan väl sägas, i alla fall indirekt, ha vissa möjligheter att påverka de politiska besluten. I alla fall större möjligheter än en industriarbetare, städare eller undersköterska.

Så det återstår att se om hon får något gehör för sitt krav, i egenskap av LO-ordförande, att höja kapitalskatten.

PS. LO:s ordförande har en månadslön på 112 294 kronor,
vilket blir 1 374 520 kronor om året. Det motsvarar 3,5 industriarbetarlöner och 4,5 städarlöner.

Lästips:

En näringslivschef tjänar lika mycket som 65 arbetare

Rolf Waltersson

You May Also Like