Vänsterpartiets kommunpolitiker i Strängnäs säger nej till höjningen av politikerarvodena. Bild från Vänsterpartiets facebook-sida.

Ju högre man klättrar på lönestegen – desto större risk att drabbas av svindel

Vi har sett det gång på gång. Höjda politikerlöner som får folk att rasa. Jag tycker att alla ska ha en skälig ersättning för utfört arbete. Sedan kan man ha delade meningar om vad som är skäligt.

Vill man ha ett samhälle som håller ihop och där det inte är för stora skillnader mellan “hög” och “låg” är det bort i tok när de med höga inkomster får mer än de med låga inkomster oavsett om man räknar i kronor, eller försöker dölja skillnaderna genom att dribbla med procenttal.

Extra känsligt blir det när “politiker” får högre löner får då kommer ofta politikerförakt in i bilden.

Att jag sätter politiker inom citattecken beror på att cirka 95 procent av alla folkvalda politiker är fritidspolitiker som får ingen eller en mycket blygsam ersättning för att de ställer upp i styrelser och nämnder. Dessutom får de ofta ta emot mycket skit bara därför att de är “politiker”.

Med politiker i det här sammanhanget menas nog främst riksdagsledamöter som har ett grundarvode som nu ligger på 71 500 kronor i månaden.

“Politiker” i kommuner och regioner är främst de som sitter i toppen. Ordförande och vice ordförande i kommunstyrelser som har politiken som heltidssyssla. Alltså kommunalråd. Men även oppositionsråd har månatliga arvoden som gör det rimligt att hänga med i de politiska svängarna och besluten.

De som tror att vi inte behöver några “politiker” och att all politik kan skötas på fritiden vet inte vad de talar om. Vem/vilka ska fatta besluten om ingen vill ta på sig rollen som förtroendevald.

Även de som är ordförande i nämnderna kan ha arvoden som motsvarar ett halvtidsjobb eller däromkring. Det är inte så höga arvoden som många tycks tro.

Vanliga nämnd- och styrelseledamöter, vilket är det övervägande flertalet, har oftast noll kronor i arvode. Det enda man har är sammanträdesarvode för den tid man sitter i sammanträde. Men inget för all den tid man lägger ner på sitt uppdrag därutöver. Inläsning av handlingar, kontakter man behöver ta med samhället och dess organisationer och mycket annat.

Det kan till exempel vara fackföreningar, Hyresgästföreningen, PRO, Naturskyddsföreningen, studiebesök och så vidare för att lyssna in synpunkter på ärenden man ska besluta om. Även gruppmöten med den egna kommungruppen där man “pratar ihop sig” tar mycket tid.

Politiker har ingen anställning, det går inte att jämföra med “vanliga” jobb. De har ingen anställningstrygghet. De kan röstas bort vid valen, eller tvingas bort med omedelbar verkan om/när man hoppat i galen tunna, trampat i klaveret eller ertappats med fingrarna i fel syltburk.

Att vara politiker, i alla fall på högre nivå, innebär att man inte har reglerad arbetstid. Det förväntas att man ska vara “i tjänst” i stort sett dygnet runt.

Jag vill ha detta sagt därför att jag inte vill underblåsa politikerförakt. Och skitstövlar finns inom alla yrkesgrupper och samhällsgrupper. Men jag hoppas och tror att de allra flesta har ärliga uppsåt och vill väl.

Nu till den uppblossade debatten om höjda politikerarvoden

Först ut var Norrtälje där kommunstyrelsens vice ordförande Staffan Tjörnhammar (M) skulle svara och försvara varför man gjort en orimlig höjning av ersättningarna. Som exempel skulle kommunstyrelsens ordförande Bino Drummonds (M) få sitt arvode höjt med nästan 27 procent och hamna på 110 400 kronor i månaden.

Drummonds ville inte svara så han skickad fram sin underhuggare Tjörnhammar som fick stå där med skammen. Efter nästan 30 sekunders betänketid framför kameran och mikrofonen förklarade han:

Det är alltid en fråga om prioriteringar”.

Nästa exempel är Strängnäs kommun där kommunstyrelsens majoritet S och M beslutat om en kraftig höjning av de ledande politikernas arvoden.

Till exempel får kommunstyrelsen ordförande, kommunalrådet Jacob Högfeldt (M) sitt arvode höjt från 100 procent av riksdagsarvodet till 110 procent. I pengar blir det en höjning med 7 150 kronor i månaden. Högfeldt kommer således att få 78 650 kronor i månaden.

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, kommunalrådet Anders Härnbo (S) får sitt arvode höjt från 60 procent av ett riksdagsarvode till 100 procent. Alltså ett arvode på 71 500 kronor i månaden.

Extra pinsamt blir det när Högfeldt ska försvara och förklara höjningen:

“Det ger bättre förutsättningar att läsa in och förbereda sig inför möten”, säger Jacob Högfeldt enligt ett inslag i Eskilstuna-Kuriren. Är man bättre påläst om man har 78 650 kronor i månaden än om man “bara” har 71 500?

Att komma med sådana här höjningar kan synas vara ren självmordspolitik, inte minst i en tid då det pratas om ansvar, återhållsamhet och måttfullhet när det gäller vanliga löntagare.

Sammanlagt kommer höjningarna av politikerarvoden i Strängnäs att kosta 5,8 miljoner extra per år. Pengar man kunnat satsa på annat om man gjort andra prioriteringar.

I Strängnäs har samtliga oppositionspartier protesterat:

“Arvodena baseras på riksdagsledamöternas arvoden och de räknas ju upp ändå. Tidpunkten att höja är extremt otaktiskt. Det är smått sanslöst”, säger David Aronsson (V). På sin Facebooksida har Vänsterpartiet i Strängnäs noga redovisat vad den föreslagna höjningen innebär. Och man motiverar varför man säger nej:

“Majoriteten flaggade inte för höjningen innan valet, och så höjer man direkt efter valet”, säger Lars Larsson för det Lokala Strängnäspartiet.

“Vi kommer att rösta nej”, säger Björn Karlsson SD.

Än är inte sista ordet sagt Avgörande beslut ska tas i kommunfullmäktige på decembersammanträdet. Det räcker att 4 ledamöter från S och M tar sitt förnuft tillfånga så faller förslaget om kraftigt höjda politikerarvoden i Strängnäs.

Som jämförelse när man ska förhålla sig till vad som är rimligt och rättvis kan nämnas:

  • Medianlönen i Sverige ligger på 34 000 kronor i månaden
  • Snittlönen för LO-medlemmar ligger på 28 000 kronor i månaden
  • Sverige har cirka 300 000 fattigpensionärer

PS. Just som jag skrivit färdigt det här inlägget får jag syn på att i Göteborg har majoriteten S; V och MP beslutat frysa kommunalrådens löner kommande två år.

Högeroppositionen kallar det populism Kommunstyrelsen ordförande Jonas Attenius (S) försvarar det rödgröna förslaget:

Högern vill höja sina löner. Det är en bra sammanfattning av skillnaden mellan oss och högeroppositionen.”

Läs och lyssna:

Rolf Waltersson

You May Also Like