Antal oljebrunnar där det utvinnas skifferolja har minskat dramatisk. Sedan i mitten på mars till i början på maj har antalet oljeriggar i USA halverats.

Högt spel om priset på oljan – del 2

I nästan hundra år har USA:s utrikespolitik präglats av en stark vilja att kontrollera oljehandeln i världen. De senaste månadernas oljeprisfall på grund av coronakrisen gynnar USA, världens största oljekonsument, men hotar samtidigt att knäcka de företag som utvinner mer än hälften av USA:s fossilolja.

Priset för WTI-oljan ligger nu långt under kostnaderna för att utvinna denna olja genom så kallad “fracking”. Under fler årtionden har det varit känt att det finns fossilgas och fossilolja i skifferberggrunden i oljerika områden. Metoden för att komma åt denna fossilolja genom att spräcka sönder skiffern, kallas “fracking”. Det är en kostsam metod som inte var kommersiellt möjlig att använda så länge som oljepriset var lågt. Det är inte bara komplicerat att utvinna oljan genom “fracking”. Oljeflödet sinar även mycket snabbt.

Fracking är dessutom miljövidrigt. Till processen behövs oerhörda mängder rent vatten som förorenas. De fossila gaserna sprider sig till grundvattnet som även det förorenas. Stora markområden måste avsättas för att samla upp det förorenade vattnet.

Att borra efter fossilolja i skifferlagren har saknat verklighetsförankring, men den har haft stor framgång. Inte minst därför att metoden har medfört att USA:s stora oljeimport har minskat. Landet var fram till mitten av 1980-talet i stort sett självförsörjande på olja, men då nådde den inhemska oljeutvinningen sin topp och började sedan minska kraftigt. I samma takt ökade importbehovet allt snabbare.

Orsaken till att “frackingmetoden” började användas var att efter millennieskiftet uppstod brist på konventionell olja i världen. Oljepriset flerdubblades från drygt 30 dollar till över 100 dollar per fat. Då startades en mängd nya oljeföretag i USA för att utvinna fossilolja ur skifferlagren genom “fracking”. Investerare lockades att satsat på dessa “frackingbolag” med förhoppning om framtida vinster. Efter priskraschen och risken för en långvarig lågkonjunktur är förmodligen deras förhoppningar nu bortsopade.

Nick Cunningham, oljeanalytiker i USA, har länge varnat för en kommande kris i skifferoljebranschen. Han konstaterar:

“Det amerikanska skifferkomplexet har i stort sett varit olönsamt sedan starten. Men förlusterna för oljeleveranser i hela världen kan fortsätta att växa även efter april och maj månad. Det är svårt att föreställa sig att kapital ska flyta tillbaka till en olönsam sektor inom en snar framtid.”

The Oil Market Crash Is Far From Over.

Oljeanalytiker Arthur Berman är ännu mer drastisk:

“Det är game over för större delen av den amerikanska oljeindustrin. Priserna har kollapsat och lagren är nästan fulla.”

The Death Of U.S. Oil.

Alla “frackingbolag” har idag stora skulder, eftersom verksamheten inte har gett någon avkastning. Nu är korten synade och de har visat sig vara bara lankor, det vill säga aktier i dessa bolag är i stort sett värdelösa. Enligt beräkningar kommer “frackingbolagen” att under de närmaste sju åren tvingas återbetala cirka två tredjedelar av sina lån, vilket innebär omkring 100 miljarder dollar. För att klara detta krävs säkerligen ett oljepris på över 70 dollar per fat, vilket man är fjärran ifrån. Vägen mot konkurs är obeveklig.

H. Foste Hjälte

Läs mer:

You May Also Like