Från 1 januari 2020 till 13 mars föll bensinkonsumtionen i USA med 31 procent till den lägsta nivån på 30 år.

Högt spel om priset på oljan – del 1

USA:s ökade oljeutvinning genom “fracking” har inte varit lönsam men minskat landets oljeimport. Samtidigt har den skapat en strid om prissättning på oljan. De två största oljeexportörerna Saudiarabien och Ryssland utkämpar en hård strid om priset på olja med USA, världens största oljekonsument.

Den 20 april kraschade priset på WTI-oljan, den fossilolja som produceras främst i USA. De redan överfyllda oljelagren kunde inte ta emot mer olja. Priset blev negativt. De som köpte upp oljan fick betalt för att ta hand om den. Det var en historisk krasch.

Nedstängning av hela samhällen har medfört att bilresorna minskar. Det är inte bara jobbresor som minskar. Den kraftigt ökade arbetslösheten leder också till att människor inte har råd att åka bil lika mycket som tidigare.

Påverkan är speciellt hög i ett land som USA, med låg andel kollektiva transportmedel och underdimensionerat järnvägsnät. Behovet av bensin och diesel minskar kraftigt. Redan nu varnar oljebranschen för att bensinlagren håller på att bli överfulla.

Talande bilder som visar människors bilberoende i USA har publicerats av den radikala tidningen Mother Jones. De visar oändliga bilköer framför utdelningsställen för mat till behövande. Billig fossil energi har bidragit till landets ekonomiska styrka men också gjort det amerikanska samhället oljeberoende. USA har byggt ett samhälle där bilen står i centrum. Utan bensin och dieselolja fungerar varken människors resor eller varutransporter.

Fossilolja är den råvara som har störst påverkan på världens ekonomi, men kanske också den råvara som är mest känslig för världens ekonomiska svängningar. Priset på WTI-oljan (West Texas Intermediat), den fossilolja som utvinns i USA, kraschade den 20 april och var under en dag till och med negativt.

Det var den kraftigt minskade konsumtionen av drivmedel, det vill säga bensin och diesel, som fick oljepriset i USA att krascha. Lagren av olja var redan överfulla – det fanns därför ingen som ville köpa upp den fossilolja som hade utvunnits.

Det är en ödets ironi att lagringen av olja blev ett problem. Fossilolja, liksom fossilgas och fossilt kol, är naturligt lagrad energi – till skillnad från vind- och solenergin, som måste användas när den produceras.

De fossila bränslenas skapades för miljontals år sedan och har legat lagrade under jordytan. Därför är det fel att tala om “oljeproduktion”, när den fossila oljan utvinns ur dessa lager. När coronakrisen minskade människors konsumtion fortsatte oljeutvinningen på en allt för hög nivå. Tankbåtar från Västasien med beställd olja ligger nu på rad utanför hamnar i USA.

H. Foste Hjälte

Läs mer:

You May Also Like