Protester i Sydafrika mot tvångsförflyttningar på grund av kolbrytning.

“Pengar luktar inte”, sägs det. Jag vill påstå att pengar kan lukta väldigt illa

En ny rapport från Naturskyddsföreningen visar hur svenska pensionsfonder satsat pensionsspararnas pengar i stora internationella fossilföretag. Både Första, Andra, Tredje och Fjärde pensionsfonderna har köpt in sig för 16,4 miljarder kronor i 89 av världens 200 största fossilbolag.

Det handlar om utvinning av kol, olja och fossilgas i bland annat länder som Sydafrika och Kazakstan.

Det vittnas om att barn drabbas av hjärnskador, att ursprungsbefolkningar tvångsförflyttas och att hela befolkningen i kåkstäder i Sydafrika insjuknar i blanda annat astma på grund av giftiga gaser och koldamm.

Naturskyddsföreningen har låtit tre frilansreportrar besöka platser där fossilbolag som sponsras av svenska pensionssparares pengar har en direkt förödande effekt på omgivningen.

“Alla man möter hostar och väldigt många har astma. Undersökningar visar att många har dött”, säger frilandsjournalisten Torbjörn Selander som besökt kåkstäder som ligger nära kolgruvor i Sydafrika.

Maria Georgieva har besökt byn Berezovka i Kazakstan, där ett av världens största olje- och gasfält ligger.

Byborna har protesterat mot miljöföroreningarna i åratal. En studie från 2003 visar att nästan varannan invånare har kroniska hälsoproblem. Ett utsläpp 2014 orsakade massförgiftning som resulterade i att många barn kollapsade. Idag har alla boende tvångsförflyttats. Utländska läkare har diagnostiserat att många barn har fått bestående hjärnskador.

“Jag har träffat många som inte fått någon diagnos av myndigheterna i Kazakstan eftersom de skyddar gaskonsortiet och de utländska bolagen. I stället har man fått vända sig till ryska läkare. Föräldrar till två av barnen som drabbats värst berättar att barnen förlorar medvetandet ibland, som en konsekvens av förgiftningen. En av mammorna beskriver det som epileptiska anfall”, skriver frilansreportern Maria Georgieva.

Nu är inte det här något som varit helt okänt tidigare.

I en rapport från 24 maj 2016 beskriver Afrikagrupperna hur “Våra pensionspengar investeras i kolgruvor i Sydafrika och Latinamerika”.

“Trots löften om att avveckla fossila bränslen satsar man nu stort på kolbrytning, och gamla uttjänta gruvor i södra Afrika öppnas upp igen”, skriver man vidare.

Svenska AP-fonderna har investeringar värda drygt 2 miljarder kronor i Vale, BHP Billton och Rio Tinto, några av de kontroversiella gruvbolagen med kolbrytning i södra Afrika.

Svenska pensionspengar i kontroversiell vapenexport

Som om inte det vore nog med att våra pensionspengar satsas på smutsig utvinning av kol. Pensionspengar satsas även på vapenindustri och vapenhandel.

En rapport från “Faire Finance Guide Sverige” från 5 oktober 2016 visar att både Sjunde AP-fonden och SPP -Fonder (ett bolag inom tjänstepensionssystemet) investerar i företag som både tillverkar vapen och som är inblandade i vapenhandel med diktaturer och andra länder som bryter mot de mänskliga rättigheterna.

Några av fonderna med koppling till vapenföretagen hittades i så kallade “fonder-i-fonder”. Dessa placerar i andra fonder som i sin tur investerar i vapenföretagen.

“Det blir allt vanligare att erbjuda ‘fonder-i-fonder’, men det ska givetvis inte vara ett kryphål från att ta ansvar. I slutändan hamnar pengarna ändå i företagen, bara att de går en omväg via andra fonder”, säger Jakob König, som är projektledare för Faire Finance Guide och Sveriges Konsumenter.

Det pratas ibland om “etiska” fonder i samband med att vi ska välja var våra pensionspengar ska placeras.

För det första tycker jag hela pensionssystemet som bygger på aktiehandel och aktiespekulation i sig är “oetiskt”.
Det är min åsikt, som förmodligen anses som smått extrem. Vi måste ju “placera” våra pengar så att de “växer”, säger de som försvarar systemet.

Men hur bär man sig åt om man vill välja “etiska” fonder i denna snårskog av många hundratals olika fondbolag?
Ruffel och båg avslöjas på löpande band. Om man uppfinner kryphål som gör det stört omöjligt att veta om en fond är “etisk” eller inte.

Vi behöver ett nytt pensionssystem!

Vi måste dessutom utrota alla fattigpensionärer så att ingen pensionär ska hamna under EU:s fattigdomsgräns. Idag är det runt 300 000 pensionärer som hamnar under denna gräns som är en “skammens gräns” för ett land som vill kalla sig rättvist och jämlikt.

De stora vinnarna i det nuvarande systemet är ägarna till alla dessa fondbolag och deras “fondrådgivare” som tjänar pengar på dessa placeringar och fondbyten. Det är ett system där staten nu tvingar oss alla att bli aktiespekulanter. Antingen “aktiva” där vi väljer själva, eller “passiva” där Sjunde AP-fonden väljer åt oss.

Rolf Waltersson

Länkar:

You May Also Like