Lagrådsgatans Förskola är en av flera förskolor som just nu håller stängt i Eskilstuna.

Flera förskolor i Eskilstuna stänger på grund av personalbrist!

På grund av personalbrist stänger Lagrådsgatans, Gustavsborgsvägens och Edlingevägens förskolor tillfälligt. Beslut har fattats av Förskolenämndens ordförande idag måndag. Personalbristen sägs bero på att personal är hemma för att de är smittade av covid-19 eller att de är satta i karantän.

Stängningarna ska betraktas som tillfälliga, och för Lagrådsgatan gäller den 17–19 januari. För Gustavsborgsvägen och Edlingevägens förskolor gäller stängningen 18–20 januari. Eventuellt kan fler förskolor komma att stängas.

Personalbrist gör det otryggt

På grund av personalbrist görs bedömningen att det inte är möjligt att bedriva en omsorgsverksamhet som är trygg, varken för personal eller barn. Det betyder att vårdnadshavare med barn på förskolorna själva behöver ordna med omsorg för sina barn under tiden som förskolorna är stängda.

– Vi är medvetna om att de här snabba besluten kan ställa till med svårigheter för vårdnadshavare i sin vardag. Vi hoppas på överseende med det och att vi tillsammans kan hjälpas åt att lösa den uppkomna situationen på bästa sätt, säger Tina Persson, skolchef för Kommunala Förskolan i Eskilstuna.

Vissa vårdnadshavare kan få hjälp

Eskilstuna Kommun kommer att erbjuda barnomsorg till de barn som har vårdnadshavare med samhällsviktiga funktioner eller har barn i behov av särskilt stöd. Alla vårdnadshavare får närmare information från rektor under dagen idag måndag.

Nytt rekord – Över 5400 nya coronafall i Sörmland

Förra veckan kunde man konstarea över 5400 nya coronafall i Sörmland. Det visar preliminära siffror från Region Sörmland som också konstaterar att det handlar om ett nytt rekord för Sörmlands del. Det är den nya varianten omikron som nu gör att antalet smittade skenar iväg. Det rapporteras också om att smittspårningen och testkapaciteten nu börjar bli mycket ansträngd för Region Sörmland.

You May Also Like