Bild från Pixabay.

Insändare: Förebyggande åtgärder mot brottslighet

Den 8 juni läste vi i Eskilstuna-Kuriren att kommunen har en strategi för att minska grov brottslighet. Det är förstås väldigt bra, men grov brottslighet börjar oftast med ringa brottslighet, drogmissbruk samt utanförskap och problem i skolan.

Därför behöver kommunen snarast satsa mer på förebyggande åtgärder och låta våra barn och ungdomar få kosta!

Exempel på åtgärder:

  • Minska storleken på barngrupper och anställ flera vuxna inom barnomsorg och skola.
  • Anställ fältarbetare, som kan bedriva uppsökande verksamhet för att på ett tidigt stadium fånga upp vilsna barn och ungdomar för att på så sätt minska risken för att barn och ungdomar dras in i drogmissbruk och kriminalitet. Nattvandrare gör en fantastisk insats, men kan inte ersätta utbildade fältarbetare utan kan ses som ett mycket värdefullt komplement.
  • Tillhandahålla fritidsgårdar med generösa öppettider och med anställd utbildad personal, vilket skulle vara en bra investering för att minska brottslighet samt att skapa ett tryggare Eskilstuna.

Varför satsas inte mer på förebyggande åtgärder inom barn- och ungdomsverksamheter?

Eva Berglund
Kristina Larson

You May Also Like