Bild: Sarah Richter / pixabay.

Studie i Norge visar på vikten av att barn till utrikes födda föräldrar får tillgång till förskola

Det är viktigt att barn till utrikes födda kommer till förskolan. Detta gäller särskilt om de bor i områden där den övervägande delen av invånarna är utrikes födda.

Detta visar en undersökning som gjorts i Oslo, och vars resultat nu publicerats av SNS.

Givet likheterna mellan Sverige och Norge i övrigt kan ökad inskrivning bland barn med utländsk bakgrund i förskolan visa sig främja integrationen även i Sverige, säger nationalekonomen Nina Drange, som gjort utvärderingen.

Läs hela rapporten.

You May Also Like