Om behovet av det skrivna ordet med rötter i arbetarklassen och klasskampen

I denna artikel tar Anders Karlsson upp nödvändigheten av insatser för en kultur som uppmuntrar och stödjer inte bara läsandet utan också skrivandet inom arbetarklassen. Detta som ett led i strävandena att Läs mer “Om behovet av det skrivna ordet med rötter i arbetarklassen och klasskampen”

Read more