En uppvisnings i förakt mot arbetarklassen

Återigen har företrädare för Centerpartiet visat upp ett förbluffande arbetarförakt och fientlighet mot fackföreningsrörelsen. Det handlar om den nyvalda ordföranden för Centerns Ungdomsförbund (CUF) Réka Tolnai som lagt upp en redan hårt kritiserad video på nätet. Vi ska återkomma till den. Men låt oss först dra oss till minnes incidenten när Centerstudenterna tidigare i år hyllade partiets arbetsmarknadspolitiska talesman Martin Ådahl genom att skänka honom en tavla föreställande Ådahl själv framför LO-borgen som satts i brand. Martin Ådahl tackade glatt och fick gratulationer från partiets ekonomiske talesman Emil Källström som kallade gåvan “En helt magisk tavla”. Även partiordföranden Annie Lööf gratulerade men fick senare kalla fötter. Tavlan överlämnades i februari i år, samtidigt som den högerextrema mobben i Washington attackerade kongressbyggnaden. De signaler som centerstudenternas tavla skickade ut var övertydliga. Annie Lööf fick krypa till korset och ta avstånd från motivet på tavlan.

Men det råder ingen tvekan om att hela händelsen speglade de mot arbetarrörelsen djupt fientliga idéer som finns inom centerrörelsen.

Detta bekräftas nu av det utspel som Centerns Ungdomsförbund gör mot Lagen för Anställningsskydd, (LAS). Denna lag skyddar arbetare mot godtyckliga uppsägningar och vid nedskärningar betyder lagen att de med längst anställning är de sista som kan sägas upp. Detta förhindrar kapitalägarna från att välja ut dom som de inte gillar för uppsägning. Fackligt aktiva, arbetare, arbetare som står upp för sina rättigheter och äldre som kanske inte kan hålla samma takt i produktionen. LAS ser till att det finns sakliga och objektiva skäl vid uppsägning. Att uppsägningen beror på arbetsbrist och på att den uppsagde tillhör de senare anställda. Ingen arbetare ska behöva komma hem till familjen och förklara att han/hon förlorat jobbet för att man inte var önskvärd.

I CUF:s video vänder sej den nyvalde ordföranden Réka Tolnai till ungdomen och förklarar att CUF vill helt avskaffa LAS. “Inga sosselagar ska hindra dej” säger Tolnai. Hennes ordval speglar en fientlighet mot de arbetsmarknadslagar som under en stark opinion från arbetsplatserna infördes under 70-talet. Uttrycket “sosselagar” visar hur främmande Tolnai och Centern står inför arbetarnas kamp för trygghet och rättvisa.

Och det blir ännu värre. Tolnai fortsätter med att säga: “Vi vill inte ha en lag som skyddar Britt-Marie 45 som suttit i fikarummet flera år istället för hårt arbetande unga! Hej då LAS!”

SD har ju utvecklat konsten att ta fasta på människors berättigade missnöje och peka ut arbetskamrater med svartare hår och mer avlägsen födelseort som problemorsak istället för att rikta strålkastaren mot de klasser som drivit fram försämringarna: Kapitalägarna och deras politiska representanter.

Centern väljer nu att rikta frustrationen hos unga mot deras äldre arbetskamrater och mot reformer som arbetarklassen pressat fram. Återigen för att kritiken inte ska riktas mot de som verkligen är ansvariga och som drivit fram privatiseringar, nedskärningar och ökat arbetslösheten till för några decennier sedan helt otänkbara nivåer. Och de ansvariga är naturligtvis kapitalägarna, deras kamporganisationer Timbro, “Svenskt Näringsliv” och deras politiska partier. Inte minst Centerpartiet som förvandlats från ett folkligt förankrat bondeparti till ett parti styrt av dogmatiskt nyliberala akademiker.

Det finns alltså en gemensam nämnare för Sverigedemokraterna och Centerpartiet. Båda vill blanda bort korten. Dom vill förhindra en gemensam kamp mot dom som är ansvariga för försämringarna.

SD genom att splittra arbetarna utifrån hårfärg och födelseort. CUF genom att splittra utifrån ålder.

Och naturligtvis är det så att det är hela arbetarklassen som förlorar om dessa splittringar lyckas. De i Sverige födda arbetarna tjänar naturligtvis på om alla arbetare oavsett nationell bakgrund kan stå enade. Och unga arbetare behöver naturligtvis sina äldre arbetskamrater och lagar som skyddar mot företagens godtycke med mera.

Vad menar Tolnai och CUF med “Britt-Marie 45”? Är det undersköterskan på IVA? Eller den kvinnliga verkstadsarbetaren med begynnande förslitningsskador? Är det städerskan på ett av dessa underentreprenörsföretag som nu har ersatt de fast anställda städarna? Städerskan som får springa mellan de olika städområdena som vart och ett ska städas på minimal tid? Är det dessa kvinnor som Tolnai nu försöker framställa som lata och som borde kunna sägas upp när centern en dag lyckats avskaffa LAS och “arbetsgivaren” vill sparka anställda?

Det finns dom inom arbetarrörelsen som önskar ett samarbete med centern. En opinionsundersökning bland socialdemokratiska kommunalpolitiker pekar på att dessa ser en regering tillsammans med Centern som det mest önskvärda. Även inom Vänsterpartiet har det den senaste tiden förts fram tankar på att man vill ingå i en regering där även Centerpartiet är representerat. Réka Tolnais utspel bör leda till en tillnyktring.

Peter Widén

You May Also Like