Arbetarklassen osynliggörs eller förlöjligas i svensk TV

Det fackliga idéinstitutet Katalys presenterar under våren i serien Klass i Sverige en rad rapporter om det svenska klassamhället. I rapporten Arbetarklassens symboliska utplåning i medelklassens medier, författad av forskarna Peter Jakobsson och Fredrik Stiernstedt visas hur arbetarklassen är kraftigt underrepresenterad och nedvärderad i svenska medier.

Personer med arbetarbakgrund osynliggörs i medierna, de får inte komma till tals, och deras kunskaper och värderingar ges ett mycket begränsat utrymme. Sämst av TV-kanalerna är SVT med sitt public-serviceuppdrag, där det ingår att hela samhällets bredd ska speglas och olika kategorier av människor komma till tals.

Arbetarklassen i Sverige uppgår till cirka 50 procent av den svenska befolkningen medan arbetare endast deltog i fem procent av de undersökta sändningarna i SVT samtidigt som medelklasspersoner dominerade totalt.

I samtliga TV-kanaler i undersökningen var förekomsten: Arbetarklass 11 procent, mellanskikt 70 procent och maktelit 19 procent.

I dokusåpor och i reality-serier lyfts personer med arbetarbakgrund fram i högre utsträckning men då inte med några positiva förtecken. I Ullared (Kanal 5) porträtteras de som en “moralisk underklass” i avsaknad av självkontroll.

I Lyxfällan (TV 3) framkallar programledarna (medelklass och experter) skam hos deltagarna som har ekonomiska bekymmer. Problemen individualiseras och inget framskymtar om att Sverige är ett klassamhälle med allt större och växande klyftor.

Det är också vanligare att arbetarklasspersoner skildras som onda, medan personer från medelklassen och makteliten oftare skildras som goda.

Tommy Jansson

Länk till rapporten och artikel av rapportförfattarna

You May Also Like