Klimatomsorg kräver organisation, bred mobilisering och målmedveten kamp!

Regeringars och medias klimatrapportering är inte “alarmistiska”, utan underbetonar riskerna, för att inte orsaka panik.

Men om man läser de vetenskapliga klimatrapporterna blir bilden en annan.

Vetenskapen säger att risken för att … Läs mer “Klimatomsorg kräver organisation, bred mobilisering och målmedveten kamp!”

Read more