Vänsterpartiets styrelse framhärdar – till skillnad från (S)-ledningen – i sin solidaritet med HDP, systerpartiet i Turkiet.

Vänsterpartiet manar till solidaritet med de politiska fångarna i Turkiet

I Turkiet sitter idag tusentals politiskt oppositionella och journalister fängslade. Bland dem ledaren för partiet HDP, Selahattin Demirtaş, som varit fängslad sedan 2016.

HDP är ett parti på vänsterkanten, som i val fått omkring tio procent av rösterna. Ibland beskrivs partiet som “kurdiskt” men det har också fått stöd från många etniska turkar.

Både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i Sverige har upprätthållit kontakter med HDP, som har betraktats som systerpartiet i Turkiet till både (V) och (S).

Kravet på frigivning av Demirtaş sköts också fram i den gemensamma deklarationen som undertecknats av (S) och riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh.

Idag hotas HDP av Erdoğans regim att förbjudas verka överhuvudtaget. Den nuvarande svenska regeringen har inte i något sammanhang uttryckt något bekymmer över detta.

Men bekymmerslösheten gällande HDP:s situation präglade även den tidiga (S)-regeringen, från den stund då den bestämde sig för att förorda den svensk NATO-anslutning och blev varse de krav som den presumtiva NATO-kollegan reste. Från (S)-ledningen blev det totalt tyst om Selahattin Demirtaş och alla fängslade oppositionella och journalister.

Men Vänsterpartiet tystnade inte – i EU-parlamentet manifesterade häromdagen (V):s Malin Björk detta, på bilden nedan tillsammans med partiets utrikespolitiska talesperson Håkan Svenneling (t.v.).

Vänsterpartiets partistyrelsen har manifesterat på samma sätt, vilket framgår av huvudbilden till denna artikel.

eFOLKET har erfarit att bland många socialdemokratiska medlemmar är förstämningen påtaglig med anledningen av den egna partiledningens tystnad. Man upplever agerandet som ett svek.

Selahattin Demirtaş tillsammans med Sveriges tidigare socialdemokratiska utrikesminister Margot Wallström. Året var 2015. Demirtaş hade ytterligare ett år i frihet framför sig. Idag har han suttit fängslad av Erdoğans regim i sju år. Och sedan ett år tycks han blivit en icke-person – och HDP ett icke-parti – för den den svenska socialdemokratiska partiledningen.

You May Also Like