Nooshi Dadgostar Foto: Anna Tärnhuvud.

Vad menar Nooshi Dadgostar?

Ryssland har inte hotat Europa med höjt energipris

Dagens Nyheter har intervjuat Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar. I intervjun säger hon:

Det som gör att Europa är i en svagare position, än man skulle behöva vara, är det beroende vi har av Ryssland när det gäller naturgasen. I dag sitter ju Putin på knappen för att chockhöja elpriserna och det kan drabba både industrin och helt vanliga villaägare i Bromölla och Osby.

Är Vänsterpartiets ledare helt okunnig om Europas energiläge och vad som styr priserna på energi och hur detta påverkar Sverige?. Det är ju de långsiktiga leveranserna av fossilgas till fast pris via Nordstream från Ryssland som håller tillbaka prisökningen på energi i Europa.

Sverige och Norge har länge haft betydligt lägre elpriser än övriga Europa eftersom en stor del av elektriciteten kommer från vattenkraft. Men tack vare medlemskapet i EU och (och i Norges fall deras associationsavtal med EU) så har våra länders elsystem kopplats ihop med EU:s elnät via elkablar. Den märkliga effekten av att våra två nordiska länder exporterar alltmer el till övriga Europa är att vi därmed importerar de höga europeiska elpriserna. Alltså ökade inkomster för elbolagen och högre kostnad för svenska elkonsumenter.

Detta tar även Nooshi Dadgostar upp i Dagens Nyheters text och kräver omedelbart stopp för utbyggnaden av elnätet till Europa. Med de regler som gäller idag är hennes förslag mycket bra, eftersom svenska folket är de stora förlorarna, medan de kontinentala EU-länderna och elbolagen är de stora vinnarna på svensk elexport. Sverige skulle mycket väl kunna exportera överskottsel till Europa utan att höja priset för svenska konsumenter, men det strider tydligen mot EU:s regelverk..

Stora delar av kontinentala Europa är beroende av fossila energikällor och har relativ liten vattenkraft, som är den enda fossilfria reglerkraften, det vill säga kan ersätta vindkraft när det inte blåser och solenergi när solen inte skiner.

Eftersom det europeiska fossila kolet avvecklas av miljö- och klimatskäl, så tvingas länderna i stället importera fossilgas, som dock avger mindre koldioxid än fossilt kol. En stor del av fossilgasen importeras från Ryssland, eftersom import via rörledning är det mest kostnadseffektiva och miljövänligaste sättet att transportera fossilgas.

Ryssland säljer fossilgas till fast pris på långsiktiga kontrakt. Det är så leveranserna sker genom Nordstream 1 till Tyskland. I princip är nu även Nordstream 2 klart för att kunna öka leveranserna av fossilgas från Ryssland till Tyskland. USA:s försök att stoppa detta projekt har dock medfört en stor fördröjning, vilken är en del av orsakerna till dagens ökade elenergipris i Europa.

Även andra länder än Tyskland inom EU har köpt fossilgas från Ryssland, men då ofta till dagspriser och utan långsiktiga kontrakt. Den fossilgasen importeras antingen via rörledningar i Östeuropa eller till hamnar med båtar, där fossilgasen är nedkyld. Den importen har tidigare kommit från USA, Västasien eller Ryssland.

Det är världsmarknadspriserna som styr prissättningen på fossilgas. Eftersom Kina och andra importländer i Asien har ökat sin efterfrågan så har priset ökat kraftigt. USA har därför ställt om större delen av sin export till Asien. Även Ryssland har minskat denna export till Europa.

Rysslands intresse är dock att teckna långsiktiga avtal och hålla fasta priser. Det är inte Ryssland som har påverkat elpriserna i Europa. Det är den europeiska kortsiktiga energipolitiken, med avveckling av energikällor utan att säkra upp tillräckligt med reglerkraft, som vi nu ser resultatet av. Att detta påverkar även Sverige beror på att vi kopplat ihop vårt elenergisystem med världens största underskottsområde i fråga om energi. Det är en följd av beslut som fattas i EU. Det har ingenting med Ryssland att göra. Det är EU som påverkar Sveriges ökade elpriser, inte Putin.

Ryssland har inte chockhöjt energipriserna, det är bristen på energi som höjer priset på de fossila bränslena. Oljepriset steg den här veckan till över 90 dollar per fat för första gången sedan i oktober 2014. Ökade världsmarknadspriser för all fossilenergi är bra för klimatet, eftersom detta medför att de fossilfria alternativens konkurrenskraft då ökar.

Självklart ska Putin och Ryssland kunna kritiseras, men EU-områdets misslyckade energipolitik, är inte Putins fel.

Ryssland uppfyller sina åtagande när det gäller leverans av energi till EU-området. USA, som inte kan ersätta Rysslands fossilgasexport till Europa, vill ändå med alla medel stoppa den. Frågan är vilken politiker som Dadgostar borde kritisera för att ha tryckt på den knapp – hinder för Nordsteam 2 – som nu bidrar till EU-ländernas utsatta energiläge.

OBS! Jag använder i mina texter fossilgas, fossilt kol och fossilolja, som benämning på de fossila energikällorna.

H Foste Hjälte

You May Also Like