Guantánamo militärfängelse. Foto: Creative Commons.

Seymour Hersh om livstidsstraff, utan åtal, rättegång eller dom

Nu kommer ytterligare en rapport som fått föga uppmärksamhet om de fortsatta övergreppen och grymheterna på USA:s militärbas i Guantánamo, det militära fängelse som för två årtionden sedan etablerade standarden för krigsbrott.

Författare till rapporten är Fionnuala D. Ní Aoláin, speciell FN-rapportör för främjande och skydd av de mänskliga rättigheterna i kampen mot terrorism, juridikprofessor i University of Minnesota och University of Queens i Belfast, erfaren undersökningsexpert i mänskliga rättigheter. Hon baserar sin rapport på ett besök i februari under fyra dagar i fängelset.

Hon fick tillgång till de 34 fångar som fortfarande var kvar i fångenskap. Majoriteten är straffade för att de råkade vara på fel plats i Afghanistan vid fel tidpunkt. Idag är 30 fångar kvar varav 16 har fått rätt att friges.

Aoláin är den första FN-funktionär som fått tillstånd att besöka fängelset. Hon säger att de grundläggande villkoren avsevärt förbättrats de senaste åren genom att antalet gripna minskat, men dessa förbättringar förminskas av att de är fängslade på grund av “effekterna av flera överlämningar, försvinnanden, gripanden utan att kunna kommunicera med omvärlden, tortyr och systematisk misshandel samt fortsatt fängslande”, som “haft allvarliga psykologiska och fysiska effekter under lång tid”. Aoláin är särskilt kritisk, liksom tidigare rapportörer, till det hon fann som “allvarliga strukturella och institutionella brister i den nuvarande tillsynen.”

Hon knyter denna oro till observationen att den bristfälliga psykiska och medicinska vården som är tillgänglig “kan hos vissa anhållna utlösa erfarenheter av tidigare tortyr, grym, omänsklig och förnedrande behandling.”

Hon skriver att “det faktum att USA:s regering inte erbjuder adekvat behandling ökar verkningarna av den fruktansvärda behandlingen och straffen som de tidigare lidit av och som konsekvens förlängs.”

Seymour Hersh, Cubadebate 5 juli 2023 (ZT)

You May Also Like