USA:s underskott växer på alla fronter

President Donald Trumps skattesänkning skulle stimulera en ny våg av investeringar i USA, var det meningen. Istället utlöste de en rekordökning av återköp av aktier – cirka 800 miljarder dollar 2018 – av några av USA:s mest lönsamma företag, och nästan, 1 biljon dollar 2019, konstaterar, Joseph E. Stiglitz, Chief Economist at the Roosevelt Institute USA.

I USA hyllade många presidentens skattesänkningar för miljardärer och företag och såg fram emot hans ansträngningar att avreglera ekonomin. Trots att detta skulle göra det möjligt för företagen att förorena luften mer, få fler amerikaner anknutna till opioider, locka fler barn att äta sina diabetesinducerande livsmedel.

Sysselsättningen är fortfarande betydligt lägre i USA än i andra utvecklade länder. Den låga sysselsättningsgraden är dock ingen överraskning, inte minst för att sjuka människor inte kan arbeta.

“Det är inte heller en överraskning att ett land som inte tillhandahåller överkomlig barnomsorg eller garanterar familjeledighet har lägre sysselsättning bland kvinnor – justerat för befolkning, mer än tio procentenheter lägre – än andra utvecklade länder,” Joseph E. Stiglitz,

USA:s förväntade livslängd, som redan var relativt låg, sjönk under vart och ett av de första två åren av Trumps presidentskap. Inte heller detta är en överraskning, eftersom fler amerikaner saknar sjukförsäkring i Trumps USA.

En anledning till minskad livslängd i Amerika är dessutom “dödsfall av förtvivlan”, orsakad av alkohol, överdosering av droger och självmord. Under 2017, det senaste året som bra data finns tillgängliga, svarade dessa för fyra gånger fler dödsfall än 18 år tidigare.

Trots låga investeringar var USA tvungna att låna massivt utomlands: de senaste uppgifterna visar utländsk upplåning till nästan 500 miljarder dollar per år, med en ökning på mer än 10 procent av USA:s nettoskuldsättningsposition endast på ett år.

Likaså har Trumps handelskrig, inte lyckats med att minska det amerikanska handelsunderskottet, vilket var 25 procent högre under 2018 än det var 2016. Underskottet i varuhandel med utlandet 2018 var rekordstort. Även handelsunderskottet med Kina ökade med nästan 25 procent.

USA statsskuld 2012 – 2019

USA:s statsskuld fortsätter att öka i rekordfart och passerade i slutet av 2019 en ny gräns: 23 000 000 000 000 US dollar (23 tusen miljarder dollar), vilket motsvarar cirka 230 svenska statsbudgetar. (Observera att trillion i USA och Storbritannien motsvarar billion i EU och stora delar av världen).

Vid fem tillfällen har tak (debt ceiling) uppsatts för hur mycket statsskulden får öka. Dessa tak har dock alltid höjts en kort tid efter att skulden nått dem.

(Årets budgetunderskott /grön pil = prognos).

USA:s budgetunderskott 1981 – 2019

USA:s budgetunderskott ökade kraftigt under George Walker Bush år som president, men minskade successivt under barack Obamas tid för att åter öka kraftigt när Donald Trump blev president. Röd färg visar vilka perioder USA styrts av republikanska presidenter, blå färg under perioder med demokratiska presidenter.

Foste Hjälte

You May Also Like