USA stöder förbehållslöst apartheidstaten Israels folkrättsbrott

Protestera mot USA och även mot de antijudiska attentaten!

Trump-administrationen har genom sitt ställningstagande som slår fast att Jerusalem är Israels huvudstad på ett övertydligt sätt visat sin totala uppslutning bakom det koloniala projektet Israel. Palestinierna är inte värda vatten. USA har länge försökt spela ett dubbelspel, och försökt framstå som en medlande part mellan staten Israel och palestinierna. President Donald Trump har nu visat upp USA:s rätta ansikte som staten Israels främsta uppbackare.

Erfarna och respekterade företrädare för palestinierna har reagerat genom att förklara att inriktningen på tvåstatslösningen (en israelisk stat och en palestinsk ministat) nu måste överges.. Nu måste alla ansträngningar inriktas på striden för en demokratisk sekulär stat för alla som bor i Palestina/Israel.

Den koloniala arrogansen som den israeliska högerregeringen, Trump-administrationen och fundamentalistiska högerkristna i USA (och även i Sverige och andra länder) nu demonstrerar måste mötas med världsomfattande solidaritet med det förtryckta palestinska folket. Återigen bombas Gaza. Återigen möts palestiniernas förtvivlade motstånd med högteknologisk terror.

I Sverige har vi de senaste dagarna fått uppleva antijudiska attentat. Dessa måste med kraft fördömas. Om de som utfört dem gjort det som en protest mot den israeliska politiken visar det att de själva är politiskt bankrutta. Att utse alla som tillhör den judiska folkgruppen som skyldiga speglar en syn på konflikten som en konflikt mellan folk och folk. Detta är reaktionär nationalism.

Kampen måste föras mot den israeliska kolonialmakten och de imperialistiska makter som stöttar den. I den kampen spelar progressiva och demokratiska judiska krafter en oerhört viktig roll. Allt måste göras för att få fler och fler av dessa med i kampen för en demokratisk lösning av konflikten.

De antijudiska dåden i Sverige måste självklart fördömas. Och alla utslag av antisemitism liksom andra former av rasism måste kompromisslöst bekämpas av alla inom vänstern. Samtidigt som vi måste slå fast att de som fördömer dessa dåd men samtidigt  stöder eller tiger om den israeliska kolonialismen cyniska folkrättsbrott och systematiska brutalitet inte kan betraktas som annat än  hycklare av värsta sort.

eFOLKETs ledarredaktion

You May Also Like