USA:s korståg mot det kubanska läkarbiståndet

Denna artikel har tidigare (28/4) publicerats på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida.

Nedan länkar till tre viktiga kampanjer för solidaritet med Kuba!

Det kubanska utrikesministeriets svar till USA:s makthavare kan läsas i original på CubaDebate.

USA har sedan något år dragit igång en kampanj mot Kubas hälsovårdssamarbete med andra länder. USA satsar miljonbelopp för att smutskasta de kubanska insatserna. Pengar lovas dessutom till projekt som kan påvisa negativa effekter av biståndet. Kampanjen har fått genomslag också i Sverige. Civil Rights Defenders, en grupp fanatiskt Kuba-fientliga liberaler i Stockholm, med finansiering från bland annat USA, har gått i spetsen för den svenska delen av kampanjen. CRD får stort utrymme i svenska media.

Här nedan ett svar från Kubas utrikesdepartement på USA:s förtal och lögner:

USA:s korståg mot Kubas internationella hälsovårdssamarbete

I sitt uttalande 29 augusti 2019 fördömde Kubas Utrikesministerium, Minrex, USA:s förolämpande kampanj som pågått sedan förra året mot det medicinska samarbeten Kuba erbjuder. USA kombinerar kampanjen med hotet om sanktioner mot kubanska ledare och påtryckningar mot de  stater som tar emot bistånd att klara sig utan det kubanska biståndet.

Angreppet från Nationella Säkerhetsrådet  och Vita huset har fått aktivt stöd från de senatorer och kongressmedlemmar som sympatiserar med den anti-kubanska maffian i Florida, och från utrikesdepartementets tjänstemän.

De anklagar Kuba för “modernt slaveri” och “människohandel” med personal som arbetar i Kubas hälsosystem, eller för påstådd kubansk inblandning i mottagarländernas inre angelägenheter.

USA tänker också återupprätta det så kallade Parole-programmet för att locka kubanska läkare med pengar, biljetter och visum att desertera till USA. Och därmed sabotera de bilaterala avtalen mellan Kuba och andra länder. Det skulle beröva länderna detta högkvalificerade samarbete.

I maj 2019 anordnade generalsekreteraren för de Amerikanska Staternas Organisation (OAS) en konferens på huvudkontoret i Washington om de påstådda brott mot mänskligheten som Kubas hälsovårdssamarbete begått.

I sin rapport om människohandel i juni 2019 smutskastade USA:s utrikesdepartement Kubas internationella hälsovårdssamarbete som människohandel och en månad senare införde USA viserings-begränsningar för kubaner med anknytning till medicinska uppdrag.

Senare i juni beviljade USAID, USAs biståndsbyrå, tre miljoner dollar för projekt riktade mot Kubas medicinska brigader utomlands.

USAs förföljelse av kubanska biståndsarbetare började i Latinamerika och har tvingat samarbetsprogram i Brasilien, Ecuador och Bolivia att upphöra.

Brasiliens fascistiske och till USA underdåniga president Jair Bolsonaro förtalade och utvisade våra specialläkare som i ett trepartsavtal med Pan American Health Organization, från augusti 2013 till november 2018, behandlade 113 359 000 patienter, i över 3 600 kommuner, och betjänade 60 miljoner brasilianare med hälsovård. Dessutom har 1 214 brasilianska studenter tagit läkarexamen i Kuba, kostnadsfritt.

Bolsonaros tillmötesgående gentemot USA innefattade också avvecklingen av det brasilianska stödprogrammet för låginkomstfamiljer, som del av Bolsonaros brutala politik för att vända upp och ner på de sociala förbättringar som progressiva regeringar under ledning av Arbetarpartiet (PT) uppnått.

Höga regeringstjänstemän i USA har förtalat de kubanska hälsovårdsbrigaderna i Bolivarianska Republiken Venezuela och utmålat dem som militära trupper, ett förtal som Bolsonaro upprepade som en papegoja i september 2019 i sitt tal i FN:s Generalförsamling. Av illvillighet, ondska eller okunnighet, tredubblade han Washingtons ogrundade och lögnaktiga påstående om antalet kubaner.

Personal från USAID (byrån för internationell utveckling) och USA:s ambassader har sökt upp myndigheter i Latinamerika, till exempel i Guatemala, för att fråga ut dem om exakta uppgifter om Kubas medicinska samarbete, för att kunna sabotera det.

I maj 2019 begärde USA:s ambassad i Ecuador att höga tjänstemän skulle tillhandahålla detaljerad information om kubanska hjälparbetare, avtal och tjänster. Fem månader senare avslutade Ecuador samarbetet trots att det ändå skulle löpa ut inom kort, och uppgav ekonomiska skäl.

Sedan Kubas samarbete med Ecuador inleddes har 3 565 kubanska hälsovårdsarbetare tillhandahållit 6 749 666 läkarbesök, 212 360 kirurgiska operationer, 3 548 förlossningar och 100 084 vaccinationer. 153 biståndsarbetare deltog i “Operation Underverk”, det program med starr- och andra ögonoperationer som återgivit 168 543 ecuadorianer synen. Sammanlagt behandlade kubanerna 825 576 personer, 35 257 av dem av specialister inom neurofysiologi och 21 062 patienter genomgick genetiska undersökningar. Och 2 093 unga ecuadorianer fick läkarutbildning i Kuba.

I oktober begärde Ecuadors utrikesdepartement uppgifter om avsikten med ett besök av kubaner med diplomatpass. Sedan förklarade regeringen utan grund att flera kubaner som ingick i biståndsprogrammet deltagit i folkliga protester mot regeringens nyliberala åtgärder.

Det har bevisats att ingen kuban deltog i, eller organiserade, dessa massiva folkliga protester, och inget officiellt- eller diplomatpass har använts otillbörligt. Inga bevis eller indicier har heller kunnat läggas fram. Kuba utfärdar diplomat- och konsulärpass i enlighet med Wiendeklarationen om Diplomatiska och Konsulära Förbindelser, och garanterar att innehavarna följer de regler som gäller för användningen.

Under statskuppen i Bolivia, anstiftade, ledde och deltog US-ambassadpersonal direkt och aktivt i polisens – och även brandmäns – fientliga angrepp på de kubanska biståndsarbetarna. USA-personal deltog personligen i detta, och använde en diplomatbil med registreringsskylt 28 CD-17.

Under dessa dagar utsattes de kubanska biståndsarbetarna för 26 allvarliga angrepp, två misshandlades allvarligt. Kuppregimen uppmanade öppet till våld, brutala kroppsvisitationer, husrannsakan och falska anklagelser. 50 hälsobiståndsarbetare greps och fyra av dem kvarhölls i flera dagar.

I detta läge såg sig Kuba tvunget att med omedelbar verkan kalla hem sina medborgare och tillbakavisade kraftigt kuppregimens så kallade Hälsovårdsminister som skamlöst blåste upp de kubanska specialisternas löner, som var lägre än de bolivianska läkarnas. Självklart förteg ministern att Kuba inte bett om eller mottagit ett enda öre för sitt hälsosamarbete med Bolivia.

Den kubanska hälsovårdsbrigaden i Bolivia bestod till 54 procent av kvinnor, 406 läkare inom 32 specialiteter som allmän-, barn-, invärtesmedicin, gynekologi och obstetrik, anesteologi och uppvaknande, oftalmologi, allmän kirurgi, ortopedi, traumatologi, intensiv- och akutvård, neonatalogi med mera. Dessutom medverkade 258 hälsovårdstekniker som imagenologí, endoskopi, elektromedicin, laboratorietekniker, rehab och sjuksköterskor.

Under dessa år utförde de 73 330 447 undersökning och 1 529 301 operationer. De medverkade vid 60 640 förlossningar, utförde 22 221 vaccinationer och 508 403 ögonoperationer. Kubas Latinamerikanska Läkarhögskola har utexaminerat 5 184 bolivianska läkare.

USA-diplomater har letat upp och förföljt kubaner. De har på sjukhus där dessa arbetat försökt pressa dem på information, precis som de gjort i andra länder, inklusive i Nordafrika och Mellanöstern.

Det är omoraliskt och oacceptabelt att ifrågasätta de 400 000 kubanska internationella hälsovårdsarbetarna värdighet och människokärlek, efter 56 års insatser i 164 länder. Där ingår kampen mot Ebola i Afrika, blindhet i Latinamerika, kolera i Haiti och arbete av 26 internationella katastrof- och epidemibrigader som Henry Reeve-brigader i Pakistan, Indonesien, Mexiko, Ecuador, Perú, Chile och Venezuela med flera.

Kuba har också gratis utbildat 35 613 hälsoarbetare från 138 länder

I länder med ogynnsamma ekonomiska förhållanden står Kuba i stort sett för alla kostnader. På samma sätt och i enlighet med FNs riktlinjer för biståndssamarbete mellan utvecklingsländer, erbjuder Kuba sitt samarbete på grundval av ömsesidighet och kompenseras delvis för utförda tjänster.

De kubanska specialister som deltar i dessa program gör det av egen fri vilja och engagemang. Under sin utlandstjänst betalas hela deras lön ut till deras bankkonto i Kuba och de får dessutom ett stipendium i mottagarlandet samt andra bidrag.

I de fall Kuba kompenseras för sitt samarbete har dessa biståndsarbetare meriten att bidra med en rättvis och rimlig kompensation till att upprätthålla och utveckla Kubas allomfattande, för alla kubaner tillgängliga och kostnadsfria, hälsovårdssystem. De bidrar också till de biståndsinsatser som Kuba gör utan betalning i många länder runt om i världen.

I Kubas nya grundlag, som antogs genom folkomröstning förra året, fastslås ännu en gång att rätten till hälsovård är en mänsklig rättighet. USAs korståg mot det internationella hälsovårdssamarbetet är ökänt och kriminellt mot de människor som behöver läkarvård. USA lyckas inte fördunkla de 29 000 biståndsarbetarnas solidariska och medmänskliga bidrag, dessa som med stora uppoffringar och sina familjers förståelse, för närvarande bistår 65 nationer.

USAs hållning i denna fråga är föraktlig. Kubas svar är orubbligt: vi fortsätter att rädda liv och främja hälsa och välfärd i världen, så mycket vi kan, överallt där vi efterfrågas.

Minrex 5 december 2019

La cruzada de Estados Unidos contra la cooperación médica internacional de Cuba

Nedan länkar till tre viktiga kampanjer för solidaritet med Kuba!

You May Also Like