Medierna och Fidel

Tidningar och radio/TV fyller sin uppgift för de härskande och kastar skit på symbolen för uppror och motstånd mot USA-imperiet; Fidel Castro.

På SR har man kallat in Erik Jennische och presenterar honom som Kuba-expert. Man nämner inte hans bakgrund i liberalernas SILC, vars huvuduppgift under årtionden har varit att förtala Kuba och revolutionen. Man intervjuar Civil Right Defenders och nämner inte att det är samma liberaler som i SILC, och att också CRD anklagar Kuba, men inte länder som Mexiko, Honduras Colombia etc. där tusentals människor försvinner, torteras och mördas varje år på grund av sin politiska uppfattning. Inte heller skulle man för sitt liv nämna att CRD, enligt sin egen hemsida, tar emot pengar från USA. “Kubaexperten” Jennische säger att Fidels son nu kommer att ta över. Man tar sig för pannan för sådana “experter” som inte haft rätt tidigare och inte har rätt nu.

Man släpper fram pensionerade Lars Palmgren, en reporter som gjort sig ökänd genom sitt stöd till den misslyckade militärkuppen mot Venezuelas valde president Hugo Chavez.

Dessa så kallade Kuba-experter har haft fel varenda gång när det gäller Kuba. De hävdade för 20 år sedan att Kubas regering skulle braka samman när som helst. Trots deras profetior är Kubas självständighet bevarad. De har fel igen, men kommer ändå att få fortsätta att sprida sin reaktionära dynga.

Man visar några hundra exilkubaner i Miami, en sorglig rest av Batistadiktaturen, som skamligt nog firar en gamma mans död. En man som de försökt mörda hundratals gånger, men istället dog en naturlig död 90 år gammal.

Men medierna visar inte sorgen hos de 4 miljoner fattiga i en lång rad länder som återfått synen tack vare kubanska läkare. Inte heller visar man sorgen hos de 10 miljoner som lärt sig läsa och skriva tack vare kubanska lärare. Inte heller visar man sorgen hos 11 miljoner kubaner som förlorat en älskad ledare. På gatorna i Havanna och Latinamerikas storstäder, över hela Afrika och också i många europeiska städer ser man människor sörja Fidel. En man som representerar så mycket, en man som representerar en bättre, humanare och rättvisare värld.

Man nämner inte med ett ord Kubas alla insatser för sitt folk som har den högsta medellivslängden, den lägsta barnadödligheten, den bästa miljön, det bästa skyddet mot katastrofer, bästa utbildningssystemet, bästa hälsovården och det rikaste kulturella utbudet i Amerika.

Inte heller nämner man med ett ord Kubas alla insatser för världens fattiga med tiotusentals läkare som arbetar utomlands, att Kuba utbildar tusentals läkare gratis, att Kuba på ett avgörande sätt bidrog till krossandet av apartheid och till att ebola-epidemin stoppades.

Media öser sitt hat över ett litet land som lyckats stå emot USA i 57 år och som inte böjt sig eller gett upp sitt oberoende. Trots deras hat hyllar miljoner och åter miljoner människor den store Fidel Castro som man kommer att minnas och hedra långt efter att Wolodarski, Jennische, Palmgren, Lotten Collin och Co. för länge sedan glömts bort.

Zoltan Tiroler 161128

fidel_talar

You May Also Like