Sänkt pensionärsskatt. foto Aftonbladet.

Sänkt pensionärsskatt

Finansminister Magdalena Andersson har nu presenterat de nya skattesänkningarna för pensionärer som ska gälla från och med 2020. Det gäller pensionärer som har medelhöga eller höga inkomster. Det vill säga pensioner från 18 000 kronor per månad och upp till 36 000 kronor per månad.

Enligt den skattetabell man kan ta del av i Aftonbladet ger det en skattesänkning på, hör och häpna, 35 kronor per månad vid en pension på 18 000.

Den som har dubbelt så hög pension, alltså 36 000 per månad, får sänkt skatt med 661 kronor.

Skattetabellen.

Ska man skratta eller gråta? Detta är fördelningspolitik presenterad av en socialdemokratisk minister. Betyder det att det också är socialdemokratisk fördelningspolitik när den med 18 000 i pension får 35 kronor och den med 36 000 i pension får 661 kronor?

Ser man den nya skattefördelningen på ett helt år blir skillnaden ännu mera påtaglig.

420 kronor i sänkt årsskatt vid 18 000 i månadspension.

7922 kronor i sänkt årsskatt vid 36 000 kronor i månadspension.

I nästa andetag går man ut och beklagar sig över att klyftorna ökar mellan de som har lite och de som har mycket, samtidigt som man ökar skillnaden rejält mellan pensionärer i dessa inkomstlägen.

Bilderna är från Aftonbladets presentation av nya pensionärsskatten 25 augusti.

Enligt den budget som riksdagen klubbat igenom 12 december 2018 av M, KD med stöd av SD, ska det införas ett sjätte jobbskatteavdrag. Då kommer klyftan mellan skatt på löneinkomst och skatt på pension att ökas igen.

Sverige är nog unikt i världen som har ett skattesystem där skatt på pensionsinkomst är högre än skatt på löneinkomst.

Det minsta man kan begära är att skatten ska vara densamma för löneinkomst och pensionsinkomst.

Det finns länder där det är tvärtom – att pensioner beskattas lägre än löneinkomster.

Rolf Waltersson

You May Also Like