Under måndagen invigdes de nya lokalerna på Fogdegatans Förskola i Eskilstuna… (Samtliga foton: Eskilstuna Kommun)

Nu är Fogdegatans Förskola i Eskilstuna invigd

Under måndagen invigdes Fogdegatans Förskola i Eskilstuna. Den nya förskolan ligger i anslutning till Lagersbergsskolan, och barnen på förskolan klippte bandet när de nya trivsamma lokalerna invigdes.

Förskolan har plats för cirka 160 barn fördelat på åtta åldersindelade avdelningar. Efter påsklovet flyttar barnen och medarbetarna från Fröslundavägens Förskola till den nybyggda förskolan. De gamla lokalerna på Fogdegatans Förskola revs efter sommaren 2022, och sedan dess har bygget med de nya lokalerna pågått. Nu när Fogdegatans Förskola står klar stängs Fröslundavägens Förskola.

Barnen på den nya förskolan klippte bandet under invigningen…

”Anpassade efter dagens behov och krav”

– Vi växlar till nya lokaler som är anpassade för dagens förskoleverksamhet och lämnar den äldre byggnaden på Fröslundavägen. I arbetet med den nya förskolan har det varit viktigt att vi får lokaler som är anpassade efter dagens behov och krav, berättar Nina Tuncer (S), ordförande i Förskolenämnden på Eskilstuna Kommun.

Nina Tuncer

”Trivsam och stimulerande lärmiljö”

När de kommunala förskolornas lärmiljöer utformas är målsättningen att skapa en likvärdig och hållbar förskola där varje barn ges de bästa förutsättningarna att växa och utvecklas till lärande individer.

– Det känns bra att kunna erbjuda en trivsam och stimulerande lärmiljö som stödjer förskolans pedagogiska uppdrag och ger barnen förutsättningar till utveckling och lärande. Samtidigt som våra barn får fina lärmiljöer får våra medarbetare fräscha och ändamålsenliga lokaler som ger dem bra förutsättningar i deras viktiga arbete, säger Tina Persson, skolchef för den kommunala förskolan på Eskilstuna Kommun.

Tina Persson

”Ett lyft för vår verksamhet”

– Jag är så glad över våra nya lokaler där pedagogerna kommer att kunna skapa och erbjuda våra barn föränderliga lärmiljöer för undervisning, både inne och ute. Medarbetare, barn och vårdnadshavare ser verkligen fram emot att vi äntligen flyttar in. Det blir ett lyft för vår verksamhet, säger Jessica Araskog, rektor på Fogdegatans Förskola.

Den nya förskolan har en generös utegård där nya lärmiljöer har skapats…

Fakta Fogdegatans förskola

Byggnationen påbörjades efter sommaren 2022. Målet har varit en modern och ändamålsenlig förskola. Förskolan är en yteffektiv konceptförskola som avropats från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

  • Konceptförskola: En nyckelfärdig förskola/byggnad som ska vara repetitiv och förenkla processen för beställaren.
  • Yteffektiv: Smarta lösningar, utan exempelvis genomgångsrum.
  • Förskolan har plats för cirka 160 barn.
  • Förskolan har 8 avdelningar.
  • Eget kök med personal som lagar mat på plats.
  • Generös utegård där nya lärmiljöer har skapats.
  • Entreprenör: Skanska.
  • Förvaltas av Kfast.
  • Läs också:

Eskilstuna: Förskoleavdelning för barn med autism öppnar i Skiftinge

You May Also Like