Låg bemanning på förskolan risk för barnen

Var tredje barnskötare anser att bemanningen på förskolan är så låg att det innebär en risk för barnen någon gång per vecka eller mer. Det visar Kommunal i rapporten ”Trygga famnar – förslag för en tryggare förskola” som presenterades innan helgerna.

Rapporten bygger på Kommunals stora medlemsundersökning för 2017 där 3900 barnskötare som är medlemmar i fackföreningen har intervjuats.

Barnskötarna är i stort positiva till sina förutsättningar att ge barnen en god omvårdnad. Samtidigt går utvecklingen åt fel håll jämfört med Kommunals förra medlemsundersökning. Hela 65 procent av barnskötarna anser att bemanningen är för låg varje vecka och allt fler barnskötare upplever att bemanningen är så låg att det innebär en risk för barnen.

30 procent av barnskötarna i Kommunal svarar idag att bemanningen är riskfyllt låg någon gång per vecka eller mer. Det är en ökning med åtta procentenheter jämfört med Kommunals förra medlemsundersökning från 2012. Vidare upplever över en fjärdedel att riktlinjerna för barngruppernas storlek inte efterlevs.

– Trygghet, närvaro, omvårdnad och lärande för barnen kan inte rationaliseras bort. Sverige har fortfarande en barnomsorg i världsklass, men ska vi förbättra den måste personaltätheten öka och barnskötarnas status höjas. All personal i förskolan ska ha en grundläggande utbildning för att arbeta med barn, säger Kommunals förbundsordförande Tobias Baudin.

Tommy Jansson

Länk till rapporten: Trygga famnar sökes

You May Also Like