Foto: US Army / dodmedios.osd.mil / Public Domain.

Nato är en krigsallians – inte någon försvarsorganisation

NATO grundades i början av april 1949 när Sovjetunionen inte ens hade ett enda kärnvapen och inte förväntades av amerikanska forskare och säkerhetsfolk att få ett sådant på 5-10 år till. 

Det var Sovjetunionen som hade tvingats till de största offren för att besegra Nazi-Tyskland. Det var på slagfälten i Ryssland och Östeuropa som den tyska armén krossades. Vid andra världskrigets slut krigsskadorna stora i Ryssland och Östeuropa omfattande. Ett enormt arbete fordrades för att återuppbygga den förstörda infrastruktur: bostäder, fabriker, sjukhus i Ryssland.

Även USA hade deltagit i kriget och i dess slutskedet också i striderna mot Nazitysklands i västra Europa. Men på hemplan i USA hade man inte utsatts för några angrepp. Tvärtom hade USA industriella förmåga kunnat utvecklas under den tid då världskriget rasade i Europa och Asien.

Att fyra år efter världskriget slut påstå att det var nödvändigt att skapa Nato som en allians på grund av hotet från Sovjetunionen är falskt. Den så kallade Nordatlantiska pakten, Nato, har i själva verket blivit en täckmantel för USA allt mer aggressiva utrikespolitik.

USA har, delvis i samarbete med Nato-allierade, världsrekord i att intervenera i andra länders demokratiska valprocesser (vid mer än 81 tillfällen sedan andra världskriget). Bidens “Democracy Summit”-möte förra året kommenterades av The Economist med att: “Det var USA:s maktintressen, inte de demokratiska värderingarna, som bestämde vem som skulle få närvara”.

De finns otaliga exempel på hur USA använt Nato för att involvera europeiska länder i deras krig i Asien och Nordafrika. Ett av dessa exempel är kriget i Afghanistan som inleddes av USA som en påstådd hämnd för attentaten i USA 11 september 2001. I detta krig deltog även Sverige under Natoflagg, ända tills de US-amerikanska och deras Nato allierades styrkor – inklusive Sveriges  – panikartat flydde via flygplatsen i huvudstaden Kabul.

Det borde vid det här laget vara helt uppenbart att det är USA som styr och bestämmer över Nato, att Nato enbart är en täckorganisation för att ge USA större legitimitet för hot och krigföring.

USA har sedan andra världskriget har dödat minst 34 miljoner människor globalt i Korea, Vietnam, Kambodja, Laos, Indonesien, Irak, Afghanistan, Syrien, Jemen, Kongo, Chile, El Salvador, Guatemala, Colombia, Haiti, Puerto Rico, Kuba, Dominikanska republiken, Nicaragua, Tchad, Libyen, Östtimor, Grenada, Honduras, Iran, Pakistan, Panama, Filippinerna, Sudan, Grekland, Jugoslavien, Bosnien, Kroatien, Kosovo, Somalia, Argentina, Bolivia, Brasilien, Paraguay, Uruguay och Palestina.

Den som hävdar att NATO är eller någonsin varit en “defensiv” allians, och “inte ett offensivt hot” mot Ryssland, är antingen okunnig eller en lögnare, skriver Dave Lindorff i en artikel i CounterPunch.

Hans Foste Hjälte

Rättelse 19 januari: I ovanstående lista över dödade av USA efter andra världskrigets slut  fanns tidigare Japan felaktigt med i uppräkningen.

HFH

17/1 – Dave Lindorff: Nato is Not a Defensiv Alliance

Läs mer:

You May Also Like