Turkiet attackerar. Civila flyr. Bild: Rojava media center

Turkiet angriper Rojava – omfattande militär operation

9/10 2019 SDF-milisen meddelar att Turkiet nu inlett ett omfattande angrepp mot Rojava i norra Syrien. Angreppet är väntat. Liksom att USA skulle ge Erdogan och NATO.medlemmen Turkiet grönt ljus för invasion.

Styret i Rojava är det enda i regionen med en demokratisk, sekulär, socialistisk, folklig och feministisk inriktning. Kurdiska YPG är den dominerande organisationen, men även det kurdiska styret i norra Irak, knutet till klanen Barzani har av klassmässiga skäl sett Rojava som ett politiskt och ideologiskt hot.

YPG och enhetsfronten SDF har aldrig sökt militär konflikt med någon annan riktning i Syrien. När Rojava utsattes för massiv attack från IS accepterade YPG och SDF att samordna sina aktioner med USA:s flygvapen.

Att den dagen skulle komma när USA skulle vidta steg med syftet att krossa vänsterstyret i Rojava har för insatta bedömare setts som en självklarhet.

Enligt rapporter inifrån Rojava har flygbombningar förekommit. Presidentkansliet i Turkiet uppger att offensiven genomförs tillsammans med Fria syriska armén, som länge backats av Västmakterna och reaktionära regimer i regionen.

Något som kan få betydelse för händelseutvecklingen framöver är att det i Turkiet finns inte bara en nationalistisk och militaristisk opinion som stöder kriget. Väldigt många har vänt sig mot regeringen och offentligt  uttryckt starkt motstånd mot den militära angreppsplanen.

You May Also Like