Den 24 november undertecknade den socialdemokratiska partisekreteraren Tobias Baudin, å partiets vägnar, en överenskommelse med riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh om stöd till PYD. (Kakabaveh representerade tidigare i riksdagen Vänsterpartiet)

Svenska högern mobiliserar mot kurdiska anti-terrorister och demokrater i Turkiet

I en ledarartikel (eFOLKET 17 maj 2022) uppmärksammade vi igår att statsminister Magdalena Andersson betänkligt svävade på målet när hon av vänsterpartiets ordförande Nooshi Dadgostar fick frågan om hon i samband med kommande samtal med Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan skulle fasthålla vid socialdemokraternas krav på att partiledaren för det demokratiska vänsterpartiet HDP, Selahattin Demirtaş, omedelbart måste friges. Demirtaş har suttit fängslad sedan 2016.

Erdoğan har, för att i NATO rösta ja till Sveriges inträde, också krävt att Sverige ska upphöra med all form av samarbete med det syrisk-kurdiska socialistiska och feministiska partiet PYD. Turkiet kräver dessutom att Sverige motiverar brytningen utifrån att PYD skulle vara en “terroristorganisation”.

PYD är en kurdisk socialistisk rörelse i norra Syrien. Under kriget i Syrien har PYD:s väpnade styrkor YPG aldrig angripit någon annan part. Men när IS angrep Rojava, det kurdiska området under PYD:s styre, gjorde PYD genom sina väpnade styrkor YPG och kvinnomilisen YPJ beslutsamt motstånd, och striderna ledde till ett avgörande nederlag för IS.

2019 invaderade Erdoğans militär, tillsammans med islamistiska syriska styrkor, och ockuperade de norra delarna av Rojava, som gränsar till Turkiet. En etnisk rensning inleddes.

Idag är det YPG och Rojavas myndigheter som ansvarar för och handhar skötseln av de fångläger där IS-krigare och anhöriga sympatisörer (kvinnor och barn) finns internerade. En mycket betungande uppgift, och Rojavas regering har vädjat till alla länder som har medborgare i lägren att ta hem dem och döma dem hemma.

Erdoğans borgerliga och auktoritära förtryckarregim kräver nu av Sverige, som ett villkor för svenskt NATO-medlemskap, att allt samarbete från svensk sida med YPG ska upphöra, och att Sverige klassar YPG som en terroristisk organisation.

Den 24 november undertecknade den socialdemokratiska partisekreteraren Tobias Baudin, å partiets vägnar, en överenskommelse med riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh om stöd till YPG. (Kakabaveh representerade tidigare i riksdagen Vänsterpartiet)

Idag kräver näringslivstidningen Dagens Industri (DI) i sin ledare att socialdemokraterna ska riva överenskommelsen.

Samtigt har diverse “experter” uttalat sig och sagt att den där överenskommelsen bör den svenska regeringen strunta i.

Turkiet står på sig. Budskapet till Sverige är allvarligt menat, understryker det odemokratiska styret i Ankara och dess ambassadör i Stockholm.

Sveriges socialdemokratiska parti står inför följande alternativ:

Antingen förklarar man att vi säljer varken vår heder eller vårt stöd till de demokratiska krafterna i Turkiet och Rojava. Då får det hellre vara, det där med anslutning till den Pentagon-ledda militäralliansen NATO.

Eller så säljer man ut sin heder och sitt stöd till den demokratiska oppositionen mot Erdoğans auktoritära och militaristiska borgarstyre.

You May Also Like