Kubas så kallade Henry-Reeve-brigader har genom åren skickats till många platser för katastrofer, världen över. Detta humanitära bistånd har väckt stor uppskattning i de länder som drabbats.

Kubas medicinska Henry Reeve-brigad till Turkiet

*****

Kubas hälsovårdsmyndigheter tog avsked av en Henry Reeve-brigad inför avresan till det jordbävningsdrabbade Turkiet.

Vid ceremonin utdelades flaggor till en grupp på 32 personer – 28 män och fyra kvinnor. Av dessa är 20 specialister och 11 sjuksköterskor, epidemiologer och servicepersonal.

Drygt hälften av dem är mellan 30 och 45 år gamla och har mer än fem års arbetslivserfarenhet inom sektorn. Dessutom har 69 procent av dem deltagit i internationella uppdrag och nödsituationer i Pakistan, Förenade Arabemiraten, Mexiko, Guinea-Conakry och Liberia i kampen mot ebola, samt i Kuwait och Andorra i kampen för att begränsa covid-19.

Medlemmarna av Henry Reeve-brigaden framhöll att de åker till Turkiet på frivillig basis och inte som några slavar, för att ge solidarisk hjälp och vård till de behövande. Detta oavsett om en person är rik eller fattig, svart eller vit, vilken religion han eller hon bekänner sig till eller vilken politisk tillhörighet han eller hon har.

Kubas president Miguel Díaz-Canel besökte nyligen Turkiets ambassad i Havanna och undertecknade den kondoleansbok som öppnats där med anledning av den förödande jordbävning som drabbade landet i måndags.

Myndigheterna i Turkiet rapporterade att ca 20 000 människor omkommit i måndagens jordbävningar i södra delen av landet, nära gränsen till Syrien.

(Ytterligare en brigad görs klar för att åka till Syrien)

Prensa Latina 230210 /cv

You May Also Like