Hur påverkades Eskilstunaborna runt år 2020 av pandemin? Detta dokumenteras nu för framtiden…

Eskilstuna Kommun påbörjar en återgång och sparar erfarenheter för framtiden

I takt med att restriktionerna mot covid-19 tas bort avvecklas också Eskilstuna Kommuns krisledningsstaber. När pandemin nu går in i en ny fas är det viktigt att bevara erfarenheter från den här historiska tiden. Därför pågår just nu en insamling av berättelser – från både stora och små.

Tidigare nu i veckan avvecklades Eskilstuna Kommuns centrala krisledningsstab och nu är ingen av kommunens förvaltningar längre i stabsläge. Läget anses vara stabilt, även om en viss påverkan fortfarande kvarstår inom en del verksamheter. Det här uppger Eskilstuna Kommun i ett pressmeddelande. I och med att läget stabiliseras kan en återgång till ett nytt normalläge påbörjas. Dock med viss försiktighet då det fortfarande finns smittspridning kvar i samhället.

Sjukfrånvaron minskar

Frånvaron hos kommunens medarbetare är låg. Även frånvaron hos medarbetarna inom vård- och omsorgsverksamheterna minskar.

Pandemin dokumenteras

För att vi i framtiden ska minnas pandemin och de erfarenheter den gett pågår just nu en insamling av berättelser om hur vi människor har påverkats, och påverkas, av coronaviruset. Insamlingen görs av Eskilstuna Stadsmuseum och Svenskt Barnbildarkiv. Alla inlämningar sparas i arkiven och kan komma att användas i forskning, publikationer och utställningar.

Dokument för kommande generationer

Historiska dokument vittnar om sjukdomar och epidemier som tidigare påverkat hela samhället, men det finns få personliga berättelser från människor som själva var där. Därför pågår den här insamlingen där även barnens perspektiv inkluderas genom bilder som illustrerar deras tankar om coronaviruset. Många av oss kommer med all säkerhet att minnas denna tid som en tid med restriktioner och hamstrande av toalettpapper…

You May Also Like