Bildskapare: Gerd Altmann / Pixabay.

Världens dårskap: Produktions- och vinstexplosion inom vapenindustrin

Inom många branscher råder idag oro inför utsikten att den kapitalistiska världsekonomin kan vara på väg in i en ny kris och djup lågkonjunktur.

Men ett undantag är vapenindustrin. Där skjuter profiter och aktiekurser i höjden med rekordfart.

De fem största vapenföretagen finns i USA, och USA är också världens största vapenexportör. Ökningen av exporten landade under förra året på närmare 50 procent. USA exporterade under 2022 vapen till ett värde av drygt 2 000 miljarder kronor!

I Sverige har vapentillverkaren SAAB:s aktier under perioden februari 2022 till april 2023 ökat i värde med 178 procent – från 226 kronor per aktie till 628. Inom Wallenbergfamiljen, som kontrollerar 40 procent av SAAB:s aktier, lär man gnugga händerna.

SAAB Dynamics Boforsverken i Karlskoga planerar nu att utvidga sin produktion också i Indien och USA, bland annat för att öka tillverkningen av det populära granatgeväret Carl Gustaf.

I Sverige ökade SAAB 2022 antalet anställda med 1 000 personer –till totalt 15 000. Och man räknar med samma ökning i år.

Också Bae Systems Bofors AB och Hägglunds, idag med brittiska Bae Systems som ägare, har goda tider. I Örnsköldsvik har antalet anställda hos stridsfordonstillverkaren Hägglunds gått upp från 800 (2020) till 1700 (2023).

I enlighet med NATO:s direktiv, som samtliga svenska riksdagspartier ställt sig bakom, ska militärutgifterna ökas till minst två procent av BNP. Vilket betyder att man siktar på att så snabbt som möjligt i Sverige nå en utgiftsnivå uppgående till omkring 130 miljarder kronor om året. Upprustningen har redan satt igång, och Försvarets materielverk (FMV) som handlar upp åt den svenska krigsmakten beskriver året 2022 som “exceptionellt”.

För den politiskt inflytelserika svenska vapenindustrin ses ett kommande NATO-medlemskap som löftesrikt. Exportmöjligheterna till NATO:s medlemsstater kommer att öka. Också de restriktioner som gällt vissa NATO-stater kommer att undanröjas, eller har redan undanröjts. Turkiet är ett exempel. Generaldirektören för ISP (Inspektionen för strategiska produkter) har, som chef för den myndighet som beslutar om exporttillstånd, i Dagens Industri hävdat att det finns starka “försvars- och säkerhetspolitiska skäl som talar för att bevilja tillstånd till alla NATO-länder”.

Världen över firar det parasitära militärindustriella komplexet de ökade rustningarna och profitexplosionen, samtidigt som klimathotet av de maktägande i praktiken ignoreras och de växande ekonomiska klyftorna tas med en klackspark.

Militarismens krafter och ojämlikhetens förespråkare världen över måste nu mötas av en internationell och internationalistisk folklig rörelse, med en rörelse som står upp för förnuft, humanitet, solidaritet och anständighet.

Är detta ett realistiskt perspektiv? Vi måste hoppas det. Det handlar om organisation och om internationella initiativ underifrån. Det handlar också om att bekämpa den militaristiska mentalitetens spridning, som hotar att demoralisera och förgifta många människor. Det handlar om att återskapa självtillit och beslutsamhet inom samhällets breda lager. Det handlar om att utmana överklassen och det dårhus som det destruktiva militaristiskt-kapitalistiska systemet i grunden är.

En annan värld är nödvändig. Låt oss inte överge hoppet om att den också är möjlig. För att en värld utan rustningar och krig faktiskt är möjlig att förverkliga talar i alla fall att den svarar mot det som det stora flertalet människor världen över ser som det självklart förnuftiga.

You May Also Like