Foto: Rene Forsman

S och M i Eskilstuna driver igenom nedskärningar för elever med särskilda behov

Majoritetens förslag på sänkning med 20 miljoner fick hård kritik i kommunfullmäktiges debatt om budgetkomplettering för 2018

I torsdags klubbade kommunfullmäktige den styrande majoritetens förslag till kraftig nedskärning av anslaget till skolorna för arbetet med elever med särskilda behov. Sänkningen uppgår till 30 procent, 20 av 68 miljoner försvinner.

Majoritetens partier – S, M och C – fick i fullmäktige stöd från endast ett av församlingens övriga partier, och det var Sverige-Demokraterna. Samtliga andra oppositionspartier hade i sina respektive budgetförslag istället förslag till höjning av anslaget till insatsen för elever med särskilda behov.

Maria Chergui (V), Niklas Frykman (L) och Magnus Arreflod (Mp) riktade i fullmäktigedebatten hård kritik mot majoritetens förslag till nedskärning.

Jari Puustinen (M) och majoritetskollegan Sarita Hotti (S) besvarade kritiken. Deras svar gick ut på att de ”kände full tillit för dem som utrett detta, och för rektorerna som ska hantera beloppen inom budgetramen” (Hotti), och ”de nya kriterierna ligger i linje med hur det ser ut i övriga landet”.

Puustinens påstående att ”det inte handlar om att ta bort pengar, det funkar inte så” väckte viss förvåning, eftersom förslaget från M och S just handlar om att sänka ett budgeterat belopp med 20 miljoner kronor.

You May Also Like