Bild: Free photos, fotograf okänd / pixabay.

Svenska Freds: Försvarets klimatpåverkan är ett säkerhetsproblem

Klimatförändringarna är ett av vår tids mesta akuta säkerhetshot. Trots det får Försvarsmakten frikort från styrning och krav på redovisning av sin miljöpåverkan. Det framkommer i en ny rapport från Svenska Freds.

Att Försvarsmakten – Sveriges näst största myndighet – inte granskas hårdare är helt orimligt. Stora militära utsläpp kan öka osäkerheten genom att bidra till ökade klimatförändringar, och motverka Sveriges klimatarbete, säger Agnes Hellström, ordförande i Svenska Freds.

Försvarsmaktens klimatpåverkan har länge gått under radarn eftersom myndigheten är undantagen från regelverket som ska säkra att svenska myndigheter bidrar till att uppnå Sveriges klimatmål. Exempelvis behöver försvaret inte rapportera in data till Naturvårdsverket, vilket innebär att uppgifter om myndighetens klimatpåverkan som regel saknas i officiella sammanställningar om Sveriges klimatpåverkan.

Rapporten visar också att enbart försvarets utsläpp för inrikes transporter motsvarar en tredjedel av det svenska inrikesflyget.

Nu måste regeringen inkludera Försvarsmakten i den översyn av miljöledningen som pågår. Dessutom behövs en utredning av försvarssektorns totala påverkan på klimatet. Om det ska finnas en rimlig chans att bromsa den globala uppvärmningen är det ohållbart att ge undantag till så stora aktörer som Försvarsmakten, säger Agnes Hellström.

Tommy Jansson

Länkar:

You May Also Like