Malin Björk: Skenande upprustningslogik i antifeministisk EU-budget

Det är dags att ta strid för en feministisk politik som också gör avtryck på vart pengarna går och vilka prioriteringar som görs. En strid för ett öppet, feministiskt och avmilitariserat Europa, skriver Malin Björk, EU-parlamentariker för Vänsterpartiet, med anledning av pågående förhandlingar om EU:s långtidsbudget i en krönika i Feministiskt Perspektiv.

Den feministiska kampen handlar till stor del om att förändra lagar och regler. Historiskt har det gällt till exempel rösträtten, rätten till abort och lagstiftning för lika lön. Senaste framgången i Sverige är den outtröttliga feministiska kampen för att bekämpa sexuellt våld genom samtyckeslagstiftningen. Men parallellt med kampen för progressiv lagstiftning måste vi också kräva feministiska förändringar i den ekonomiska politiken…

… Nu är det dags att göra våra feministiska röster hörda i förhandlingarna kring EU:s långtidsbudget för åren 2021-2017. Förhandlingarna om den pågår för fullt mellan EU-kommissionen, EU-parlamentet, och rådet (EU:s medlemsländer). Men utifrån förslagen på bordet är det redan tydligt för mig att vi som feminister måste sätta klackarna i backen. Den föreslagna budgeten är EU en anti-feministisk budget.

Förslaget som kommissionen lagt innebär att EU vill lägga alltmer resurser på fästning Europa-politiken och stänga Europas gränser för människor på flykt. Men inte nog med detta. EU-ledarna har tydligt deklarerat att nu vill de styra om budgeten och satsa på att bygga upp det militära samarbetet.

Frankrikes president Macron och Tysklands förbundskansler Merkel hymlar inte utan säger rent ut att de vill ha just en överstatlig EU-armé. Vi ser med andra ord en skenande upprustningslogik.

Malin Björk, vänsterpartist i Eu-parlamentet, tar strid mot militarismen.

EU-kommissionen har föreslagit att budgetposten för migration och gränskontroll ska mer än fördubblats jämfört med den nuvarande långtidsbudgeten, till 350 miljarder kronor. Pengar som ska gå till “säkerhet och försvar” ska öka med 50 procent, till 280 miljarder kronor. Vi ser alltså en budget för en militariserad superstat som ska stänga människor ute, men som inte klarar av att satsa tillräckligt på klimatet, sociala rättigheter eller kvinnors rättigheter.

Det är dags att ta strid för en feministisk politik som också gör avtryck på vart pengarna går och vilka prioriteringar som görs. En strid för ett öppet, feministiskt och avmilitariserat Europa.

Malin Björk

Artikeln tidigare, 20/11 2018, publicerad i Feministiskt perspektiv.

Malin Björk är EU-parlamentariker för Vänsterpartiet och återkommande krönikör i Feministiskt perspektiv. Läs hela krönikan här: Skenande upprustningslogik i antifeministisk EU-budget

You May Also Like