Slopad straffrabatt för unga

Socialdemokraterna vill slopa den så kallade straffrabatten för unga. Straffrabatt innebär att brottslingar under 21 år döms till lindrigare straff än vad brottet egentligen ger i straffskalan. En 18-åring döms idag till ett hälften så långt straff som brottet egentligen skulle ge, en 20-åring får straffet nerkortat med en femtedel. Ungefär 500 individer per år får sitt straff nerkortat på grund av ålder. Motivet till detta juridiska förhållningssätt är systemets vilja att visa hänsyn till den kognitiva utvecklingen hos ungdomar. Forskning har klarlagt att unga vuxna – särskilt män – har ett outvecklat konsekvenstänk, något som hos vissa unga tar sig uttryck i brottsliga handlingar.

Men nu är denna automatiska strafflindring snart ett minne blott, ifall Socialdemokraterna får som dom vill. Att få igenom en lagförändring ser inte ut att bli en svårighet, samtliga borgerliga partier plus Sverigedemokraterna stödjer nämligen denna idé. Och även fast forskningen säger att förlängda straff inte gör en kriminell individ mindre kriminell efter avtjänat straff, och att annan forskning visar att ungdomsbrottsligheten faktiskt minskar, står dessa partier fast vid sitt ställningstagande.

Henrik Tham, professor emeritus i kriminologi, framför kritik mot politikerna i en intervju i Sveriges Radio.

Det är ett tecken på att kriminalpolitiken inte längre är kunskapsbaserad utan det är ett uttryck för ett politiskt spel där man vill visa att man ser allvarligt på brott.

Även regeringens tillsatta utredare kring denna fråga, Petra Lundh, är kritisk och kallar politikernas tilltag för signalpolitik.

Linus Bouvin

You May Also Like