St: Eskils gymnasium – Foto: Rene Forsman

Lärarnas Riksförbund i Eskilstuna uppmanar sina medlemmar till motstånd

Bred enighet om att social-moderaternas nedskärning av stöd till elever med särskilda behov är oacceptabel

Som eFOLKET tidigare rapporterat har det blivit starka reaktioner på den av fullmäktiges social-moderata majoritet genomdrivna nedskärningen av stödet till elever med särskilda behov. För 2018 ska stödet skäras ner med 20 miljoner, från 68 till 48.

Vad gäller lärarna förefaller det som att Jari Puustinens uttalande att han inte tror att elever ska drabbas, eftersom han ”har fullt förtroende för personalen” uppfattats som både provocerande och hycklande.

Från den fackliga organisationen Lärarförbundet (LF) menar man Eskilstunas styrande partier (S, M och C) räknar med att ostraffat kunna ignorera skollagen. Och att konsekvenserna blir allvarliga både för eleverna och lärarna.

Också det andra fackliga förbundet för lärarna – det SACO-anslutna Lärarnas Riksförbund (LR) – har reagerat. I en skrivelse som gått ut till alla LR-medlemmar i Eskilstuna säger avdelningsledningen att man ”ser med oro” på de planerade nedskärningarna.

Medlemmarna uppmanas att se till att när resurser, det vill säga speciallärare, skärs bort, inte låta sig drivas till obetalt övertidsarbete.

– Vi uppmanar därför våra medlemmar att se till att arbetsuppgifterna ryms inom arbetstiden, även din förtroendetid är begränsad. Räcker inte arbetstiden måste du ta kontakt med din chef som är skyldig att då prioritera bland dina arbetsuppgifter. Får du ingen respons från din chef kontakta oss på expeditionen för hjälp och stöd, skriver LR-s lokala ledning i brevet till medlemmarna.

LR:s skrivelse kan nog ses som svar på tal till Jimmy Jansson och Jari Puustinen. Innebörden är att lärarna inte ska arbeta sig in i väggen. Och att ett tryck ska byggas upp som kan pressa den social-moderata majoriteten att ta tillbaka sitt nedskärningsförslag.

You May Also Like