Bild: Alexas Fotos / Pixabay.

Siv Aksila: Uppsnappat lite av varje

 • En halv miljon människor deltog i klimatdemonstrationerna i Madrid under fredagen (6 dec).
 • Häftiga skyfall i Östra Afrika har åter ställt till stora problem. I Kenya har översvämningarna förstört både byggnader, vägar och broar. Hundratals människor har blivit hemlösa. Förra veckan dödades 50 Kenyaner i ett jordskred efter flera veckor av kraftig nederbörd. Orsaken till nederbörden är det varmare klimatet som förändrar havets yttemperatur. Problemen kommer enligt meteorologerna att fortsätta ett tag till.
 • Forskning visar att temperaturen i Kenyas torrare delar redan har stigit med 1,8 grader. Befolkningen har fått stora problem med att försörja sig. Antalet nötkreatur har minskat med 60 procent. Dessa har ersatts av tåligare djur som kameler, getter och får.
 • 2,2 miljoner hektar har brunnit eller brinner i Australien. Enbart i delstaten New South Wales pågår 100 bränder. En av dem är så omfattande att det troligen kommer att brinna till månadsskiftet januari/februari – då hoppas australiensarna på regn.
 • Efter de stora mark- och skogsbränderna i Kalifornien vill försäkringsbolagen antingen inte förlänga hemförsäkringarna eller också chockhöjer de premierna. Delstaten har infört en tillfällig regel som tvingar dem att ha kvar kunderna i ytterligare ett år vilket. Bolagen har under de två senaste åren betalat ut 228 miljarder kronor i ersättning.
 • Styrelsen för Stockholms Energi har beslutat sig för att lägga ner kolkraftverket mitt i Stockholm redan 2020, inte 2022 som tidigare utlovats!
 • Skolorna i Växjö har börjat byta ut riset mot matvete och bulgur. Odling av ris sker oftast i bassänger och kräver mycket vatten. I bassängerna bryts växtdelar ner i en syrefattig nivå. Metan bildas. Metan är en kraftig växthusgas. Risets klimatpåverkan är stor i jämförelse med jämförbara grödor. Att byta ut riset kan vara klimatsmart men varför har det inte uppmärksammats mer? Och varför hittar jag en notis om det på Eskilstunakurirens barnsida? Det borde givetvis vara en kunskap att förmedla till den vuxna delen av befolkningen?
 • Världshandelsorganisationen WTO:s högsta domstol läggs ner eftersom USA – läs Trump – förhindrar att avgående domare ersätts.
 • All verksamhet på Samoa stängdes ner under torsdagen och fredagen (5-6 dec). Utegångsförbud gällde under natten. Invånarna uppmanades att sätta ut en röd flagga för att markera att någon i hushållet inte var vaccinerad mot mässlingen. Hittills har 62 liv krävts i epidemin, de flesta barn.
 • Under förra året dog 140 000 människor i mässlingen. Vaccinmotståndet som blossat upp för att flera europeiska länder förlorat sin status som mässlingsfria.
 • Terrororganisationen ADF har halshuggit 16 personer i byn Mantumbi, Kongo Kingshasa.

You May Also Like