Foto: Jonas Engholm, sv.wikipedia.org

RBU: Lös assistanskrisen!

Sveriges kommuner går på knäna ekonomiskt. En viktig orsak är att Försäkringskassan avslår eller drar in assistansersättning för personer med funktionsnedsättning och då måste kommunen rycka in med insatser som egentligen bör vara statens ansvar. Och värre blir det framöver, skriver företrädare för RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

Nu finns ett förslag om att andning och sondmatning ska få räknas som grundläggande behov och kunna ge rätt till personlig assistans, mycket tack vare RBU:s envetna kamp.

Men tyvärr kommer assistanskrisen att förvärras. Det finns en gammal dom i högsta instans, från 2009, som säger att för att få räkna ett behov som grundläggande när man ansöker om assistans måste behovet vara mycket personligt och integritetskänsligt. Det är den domen som leder till att man bara får räkna den tid det tar att ta på kläderna närmast överkroppen och inte övriga kläder. Och så vidare, i en pervers jakt på minuter och hundradelar av minuter för att kunna avslå ansökningar om personlig assistans. Nu vill regeringen skriva in den domen i LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

För föräldrar till barn med funktionsnedsättning fortsätter katastrofen. Försäkringskassan kommer att fortsätta att ge avslag på barns assistansansökningar genom att kalla det normalt föräldraansvar, hur onormalt det än är. Att hjälpa sin tioåring på toaletten, torka rumpan och duscha – det är inte ett normalt föräldraansvar. Men det tycker Försäkringskassan. Konsekvensen blir att fler barn hamnar på barnboenden när assistansansökningar avslås och föräldrarna inte orkar längre.

För Sveriges redan hårt pressade kommuner kommer det att bli ännu tuffare. Redan nu sker en “övervältring” av kostnader från staten till kommunerna när personer med funktionsnedsättning får avslag hos Försäkringskassan. SKR, kommunernas samarbetsorganisation, skriver i en färsk rapport:

En förklaring till kommunernas försämrade ekonomi är Försäkringskassans striktare tolkningar av personlig assistans […]. Detta har gjort att många kommuner får ta över ett allt större kostnadsansvar för personer med olika funktionsnedsättningar.

I samma rapport konstaterar SKR att antalet personer med kommunalt beslutad personlig assistans har ökat med över 50 procent, på grund av att dessa personer har fått sin statliga assistans indragen. Var tredje kommun går med underskott redan i år, 80 procent av kommunerna räknar med besparingar under nästa år och 50 procent av kommunerna har ett underskott inom området omsorg/funktionshinder. Samtidigt fortsätter Försäkringskassans hårdhänta hantering av människor som ansöker om statlig assistans.

Sverige kan bättre än så här. Skärp er, regeringen, och lös assistanskrisen. Ingenting annat duger.

Maria Persdotter
Förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

Matz Wahlkvist
Ordförande i RBU Södermanland

Länk till rapporten från SKR:

You May Also Like