Separatister framåt i val i Hong Kong

Valet till den lagstiftande församlingen i Hong Kong blev ett bakslag för regimen i Beijing. Sex politiska aktivister som var aktiva under protesterna för två år sedan mot de anti-demokratiska strukturerna i Hong Kong tar nu plats bland de 70 ledamöterna. Valdeltagandet var dessutom ovanligt högt.

2014 förekom månadslånga protester mot Beijings beslut att inte låta Hong Kongs chefsminister utses i allmänna val, utan bara av kandidater utsedda av en speciell nomineringskommitté.

Protesterna blev resultatlösa men ledde till bildande av nya partier. Flera av dem anhängare till full självständighet från Kina. Kraven har emellanåt förenats med främlingsfientlig hållning till invandrare från fastlandet. Kinas vägran att göra ens kosmetiska eftergifter för protesterna har lett till ökade separatistiska stämningar i Hong Kong. I synnerhet bland ungdomar mellan 15 och 24 år, där 70 procent är för självständighet.

Hong Kong återlämnades 1996 till Kina enligt principen ”ett land, två system” för att garantera att territoriet förblir en viktigt finanscentrum. USA följer noga utvecklingen i Hong Kong för att se om stämningarna där går att utnyttja i de växande spänningarna med Beijing.

You May Also Like