USA-soldater mördar civila i demokratins namn. I den vietnamesiska byn My Lai skjöts 540 bybor, mestadels kvinnor och barn, den 16 mars 1968. Bild från greenleft.org.au.

Borgerligheten odlar myten om USA:s historiska roll som frihetens och demokratins försvarare

Artikelförfattare är eFOLKET-medarbetaren Pär Salander, professor vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.

Återkommande hör vi ledande politiker och media förtvivla utifall USA, “världens största demokrati”, inte längre kommer att fungera som “världspolis”. För en tid sedan hörde vi också förre moderatledaren Fredrik Reinfeldt och KD:s policyansvarige Johan Ingarö i Aktuellt (1/9) uttrycka sitt instämmande. Ingarö var tacksam för att USA:s soldater åker ut i världen “för att döda och dö”. Det är problematiskt när programledaren då inte ens lyfter på ögonbrynen. Den här debattartikeln ifrågasätter den okritiska synen på USA som den goda världspolisen.

Inledningsvis så menar The Economists demokratiindex att USA inte längre uppfyller kraven på en “fullvärdig demokrati” utan i stället bör betraktas som en “bristfällig demokrati”. Professor Martin Gilens vid Princeton hävdar att trots ett formellt demokratiskt valsystem, så styrs inte politiken av vanliga människor utan av ett fåtal inflytelserika personer och mäktiga affärsintressen. Men låt mig mer konkret, med trovärdiga källor, granska “världspolisens” agerande.

För det första: USA är världsmästare på att blanda sig i och söka påverka andra länders demokratiska val. Dow Levin vid Carnegie Mellon University visar i sin forskning att USA från 1946 till 2000 intervenerat vid val i andra länder vid minst 81 tillfällen. Loch Johnson, CIA-utredare, nu vid University of Georgia, lyfter knappt på ögonbrynen inför möjlig rysk valinblandning 2016 i USA. Påverkat val har USA nämligen ägnat sig åt sedan CIA skapades 1947.

Daniele Ganser vid forskningsinstitutet SIPER i Basel visar också på hur subversiva kommandon med samlingsnamnet Operation Gladio, under ledning av CIA och brittiska MI6 var engagerade i aktiviteter för att med alla medel, inkluderande väpnade operationer, hålla tillbaka radikal vänsterpolitik i Västeuropa efter andra världskriget. Gladio intervenerade i parlamentariska val genom smutskastning och falska anklagelser mot vänsterkandidater, till exempel i Italien och Frankrike. Nätverken i Europa underställdes i hemlighet NATO. Samlingsbeteckningen blev “Stay Behind”.

Den svenska IB-affären kan nog också förstås i perspektivet av Stay Behind. Och faktum är ju att Palme-åklagaren Krister Peterson under ett skede arbetade hårt med Stay-Behind-spåret. Och möttes av en mur av tystnad.

För det andra: USA är världsmästare på att via CIA eller direkt militärt ha medverkat till att störta regimer runt i världen – inte minst spirande demokratier som försökt driva en vänsterpolitik för de mer breda folklagren och begränsa de internationella storföretagens rörelsefrihet. Typexemplet är Chile 1973. Med CIA:s hjälp störtas den demokratiskt valde Allende och diktatorn Pinochet tillsätts. Vänsteranhängare mördas och förföljs och en del hittar en fristad i Sverige. Kuppen i Chile blev startskottet för den USA-uppbackade operationen “Kondor”, som inbegrep större delen av den latinamerikanska kontinenten. Militärdiktaturerna mördade och torterade tiotusentals oppositionella. Målet var att “utrota marxismen”, det vill säga vänsterns och arbetarrörelsens aktivister.

Den USA-stödda kuppen i Chile den 11 september 1973. Under kort tid mördades minst 10 000 företrädare för vänstern, arbetarrörelsens politiska partier och fackföreningsrörelsen. Bilden från telesurtv.net

Parallella exempel är Iran 1953, Guatemala 1954 och Indonesien 1965 (då minst 500 000, kanske så många som 1 500 000 bönder och arbetare mördades av den USA-stödda Suharto-diktaturen). I andra fall agerar man för att söka omintetgöra folkliga resningar mot brutala regimer som Cuba 1961, Nicaragua 1979 och Grenada 1983. Vidare förhindrade man oönskade valresultat genom att undanröja planerade val och i stället tillsätta diktatorer. Typexemplen är Vietnam 1956 och Grekland 1967.

I fallet Vietnam insåg USA:s utrikesminister Dulles att om val hölls skulle valutgången bli att landet återförenades under Ho-Chi Minh, som ledde den antikoloniala kampen mot väst. I stället tillsattes diktatorn Diem och, under falsk förespegling, startar USA sitt Vietnamkrig. Två miljoner civila vietnameser fick sätta livet till innan man tvingades dra sig ur.

My Lay den 16 mars 1968.

Listan kan göras betydligt längre, men jag hoppar till de mer aktuella krigen: Afghanistan 2001 och Irak 2003 startades båda av USA, under falska förespeglingar. Länderna karakteriseras i dag av sönderslagna strukturer, rättsosäkerhet och konstant sekteristiskt våld. Miljoner människor har dödats. Enligt det amerikanska opinionsföretaget Gallup är afghanerna i dag det mest sorgsna folket på jorden.

Libyen 2011: Efter USA/Natos invasion, återigen under falska förespeglingar, är landet slaget i spillror och olika krigsherrar har tagit över. Invasionen var en katastrof enligt professor Horace Campbell vid Syracuse University i New York.

USA sätter sig över internationell rätt

För det tredje: USA sätter sig över internationell rätt. Man har till exempel nyligt hotat den Internationella Brottmålsdomstolen (ICC) i Haag med sanktioner om man går vidare med att utreda sannolika krigsbrott begångna av USA/Nato i Afghanistan. Tidigare hotade man när ICC visat att man tänker undersöka frågor kring Israels övergrepp mot palestinier på Västbanken och i Gaza. Israel nonchalerar arrogant ständigt FN-resolutioner och internationella konventioner och har, enligt den israeliske välkände undersökande journalisten Ronen Bergman, genomfört fler politiska mord än något land i väst. Då tiger “världspolisen”.

Själva mördade man nyligen den iranske ledande generalen Suleimani i strid mot all internationell rätt. Israel applåderar och “världspolisens” vänner, inkluderande Sveriges utrikesminister Linde, tiger.

USA bryter ständigt mot internationell rätt

Sammanfattningsvis: USA bryter ständigt mot internationell rätt genom att intervenera politiskt och militärt i andra länder samtidigt som man söker förhindra granskning. Den minsta gemensamma nämnaren för USA:s agerande är inte försvaret för demokratin utan, som Mason Gaffney, professor i ekonomi vid University of California uttrycker det:

USA:s militär ställer sig till förfogande för att stödja välvilligt inställda politiska ledare i utvecklingsländer och att straffa eller avsätta regimer som hotar amerikanska företags intressen.

Detta bekräftas också av de ytterst goda relationerna till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten – båda mörka diktaturer som ständigt trampar på mänskliga rättigheter.

USA har världsrekord i dödande av människor långt bort från Europas gränser

Om USA är en “världspolis” så är det en osedvanligt korrupt polis. Så brukar man nämligen beteckna poliser som under förespegling av godhet bara ser till egna intressen. USA har världsrekord i dödande av människor långt bort från Europas gränser.

Man kan undra om “världspolisens” försvarare hade varit lika entusiastiska om dessa miljoner offer i stället varit en del av det vita väst. Jag tvivlar. Kanske skulle även KD:s Johan Ingarö då varit mindre tacksam över USAs dödande.

Pär Salander,

professor vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet

Bild: Gerd Altmann / pixabay.

You May Also Like