”Alla har inte datamaskin!”

Eskilstunabo har anmält brist i informationen vad gäller vattenföroreningen

Eskilstunabon Peter Danngren reagerade när informationen om den nu aktuella föroreningen av dricksvattnet gick ut i medierna.

– Något så kallat ”viktigt meddelande till allmänheten” (VMA) gick ju inte ut till allmänheten från kommunen. Men Energi & Miljö skickade SMS till abonnenterna. Nu har ju inte alla människor möjlighet att ta emot SMS, och E&M har inte heller nummer till alla dem som har möjligheten. resonerar Peter Danngren.

Han tillhörde dem som inte fick något SMS. Men kunde ta del av den information om situationen som gick ut i radio och tv. Men den var enligt Danngren synnerligen tafflig.

– Det gäller både SVT Sörmland och text-tv. Liksom Radio Sörmland. I det sistnämnda mediet slutade det misslyckade försöket att redogöra för vilka områden som var drabbade med att uppläsaren hänvisade till ”webben”. Också SVT Sörmland hänvisade till ”webben”. Jag ringde dem och fick medhåll om att en karta borde visas. Det gjorde de. Dagen efter, den 5 oktober alltså.

Peter Danngren har nu skickat in en anmälan till Myndigheten för Radio och TV.

– Jag menar att man inte tagit hänsyn till alla dem som inte har någon datamaskin. Jag är själv en bland dem. I den gruppen är en stor del till åren komna, och det innebär att många i den gruppen tillhör de mest infektionskänsliga. Den oprecisa informationen skapade förvirring och oro. Och föroreningen kunde ju ha varit värre än den nu tydligen visat sig vara. Med min anmälan vill jag försöka bidra till att medierna skärper sig.

You May Also Like